Effecten van eiwitverrijkte voeding

De eiwitinname van ouderen tijdens ziekte en herstel is vaak onvoldoende. Kan het aanbieden van eiwitverrijkt brood en eiwitverrijkte drinkyoghurt de eiwitinname van ouderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis of in een herstelhotel bevorderen?

Deze studie is uitgevoerd op twee locaties: een academisch ziekenhuis en een herstelhotel. Gedurende drie achtereenvolgende dagen (ziekenhuis) of drie opeenvolgende weken (herstelhotel) kregen de deelnemers eiwitverrijkt brood en eiwitverrijkte drinkyoghurt (interventiegroep) of regulier brood en reguliere drinkyoghurt (controlegroep) aangeboden als onderdeel van hun normale voeding.

De eiwitverrijkte producten bevatten 7 gram eiwit per boterham en 20 gram eiwit per glas drinkyoghurt, ten opzichte van 4 gram per boterham en 8 gram per glas in de reguliere producten. De voedselinname werd nauwkeurig geregistreerd, waarna de eiwitinname werd berekend met behulp van de NEVO-tabel.

Resultaten
De eiwitinname in de interventiegroep in het ziekenhuis was 75 gram per dag tegeover 58 gram in de controlegroep. In het herstelhotel was dit 115 gram per dag in de interventiegroep versus 73 gram per dag in de controlegroep.

Conclusie
Het gebruik van eiwitverrijkt brood en eiwitverrijkte drinkyoghurt is, als onderdeel van een normale voeding, een veelbelovende en gemakkelijke manier om de eiwitinname van ouderen (langdurig) te verhogen. Of deze verhoogde inname tevens leidt tot een sneller functioneel herstel moet nog onderzocht  worden.

Onderzoekers
Het onderzoek werd gecoördineerd door Marian de van der Schueren en Elke Naumann.