Ergotherapierichtlijn MS

Ergotherapierichtlijn Multiple Sclerose

Het is wetenschappelijk bewezen dat ergotherapie voor mensen met Multiple Sclerose (MS) nuttig is. Daarom is - in overleg met de ergotherapiepraktijk - besloten om een evidence-based richtlijn over de ergotherapiebehandeling bij MS te ontwikkelen, onder aansturing van de HAN. De richtlijn is 29 juni 2017 gepresenteerd.

De richtlijn is ontwikkeld conform de EBRO en AGREE criteria. Ergotherapie richt zich bij cliënten met MS op alle problemen die zich voordoen in het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten. Gezien de leeftijdsopbouw van cliënten met MS varieert dit van studeren, werken, kinderen verzorgen, reizen tot zelfverzorging en mobiliteit binnen- en buitenshuis al dan niet met hulpmiddelen. De samenhang tussen klachten van fysieke, mentale en psychosociale aard en de verschillende belooptypen van de ziekte vragen op maat gemaakte behandelinterventies. De richtlijn geeft daarvoor aanbevelingen.

Het project is uitgevoerd in samenwerking met de bestaande landelijke netwerken van zorgprofessionals (MS zorg Nederland, VUmc), cliëntenverenigingen en de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. De ontwikkelgroep bestond uit negen vertegenwoordigers van de verschillende werksettingen waar cliënten met MS behandeld worden. Daarnaast is er een referentengroep van ergotherapeuten uit heel Nederland betrokken geweest.

De Ergotherapierichtlijn MS is 29 juni 2017 aan het werkveld gepresenteerd en nu in definitieve vorm beschikbaar.