Behoud betaald werk bij een spierziekte

Onderzoek van dr. Marie-Antoinette van Kuyk-Minis

Pas als werknemers met een spierziekte zich ziek dreigen te melden start de probleemanalyse. In haar proefschrift Sustainability of Work for Persons with Neuromuscular Diseases concludeert Van Kuyk-Minis onder andere dat deze mensen geneigd zijn relatief laat over hun klachten te vertellen op het werk. Vaak uit angst voor nadelige gevolgen en verlies van werk.

Ook stelt zij dat baanbehoud vaak geen onderwerp is dat met de behandelend medisch specialist besproken wordt, waardoor doorverwijzing niet tijdig plaatsvindt. Uit haar onderzoek blijkt tenslotte dat de houding van werkgevers van doorslaggevende invloed is op baanbehoud.

Aanbevelingen

  • Tijdige en goede informatie aan professionals kan mensen met een spierziekte helpen in samenspraak met hen beslissingen te nemen ten gunste van hun baanbehoud.
  • Gemakkelijk toegankelijke en laagdrempelige informatie in folders of op de website van bijvoorbeeld www.spierziekten.nl is belangrijk om mensen met een spierziekte te informeren over en te ondersteunen bij procedures, wetgeving, rechten en plichten.
  • Voor de neuroloog moet het net zo gewoon worden om te vragen naar het werk, als naar de spierkracht of vermoeidheid, zeker als de persoon met een spierziekte zijn problemen op het werk nog niet kenbaar heeft gemaakt.
  • Voor vroegtijdige en grondige analyse van de werkproblemen is op maat gesneden en tijdige doorverwijzing van recent gediagnosticeerde mensen met een spierziekte naar een ergotherapeut. Of indien de situatie complex is naar een revalidatiearts met een interdisciplinair revalidatieteam, van belang.
  • Ten behoeve van de mensen wier arbeidsparticipatie ten gevolge van hun progressieve ziekte onder druk staat, is goede samenwerking nodig tussen de gezondheidszorg en de bedrijfsgezondheidszorg. In het bijzonder in een stadium waarin de arbeidsproblemen nog niet zichtbaar zijn of bekend zijn gemaakt op het werk.