Sneller Herstel
header foto

Zelfmanagement na een beroerte

Het proefschrift van Ton Satink geeft handvatten om inzicht te krijgen in de complexiteit van zelfmanagement na een beroerte. Hierbij wordt gekeken naar het cliëntperspectief, het perspectief van de partner van de cliënt en de mening van professionals over het zelfmanagement. Ook wordt gekeken naar manieren om het zelfmanagement te ondersteunen.

Zelfmanagement-programma's na een beroerte

In Nederland krijgen ieder jaar ongeveer 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Het oppakken van het leven na een beroerte -een herseninfarct of hersenbloeding- is een complex en dynamisch leerproces dat veel mensen voor uitdagingen stelt.

Ton Satink heeft voor zijn promotieonderzoek meningen en ervaringen van de CVA-getroffenen, hun partners en professionals onderzocht. Op basis van deze inzichten volgen aanbevelingen voor de ontwikkeling van effectieve programma's ter ondersteuning van zelfmanagement na een beroerte. Daarnaast worden de uitkomsten van het onderzoek ook in het curriculum van de bachelor en master geïntegreerd.

Fases van zelfmanagement na een beroerte

Het proces van zelfmanagement na een beroerte bestaat uit de volgende 3 fases:

  • Zelfmanagement van de gevolgen na een beroerte
  • Zelfmanagement van dagelijkse activiteiten
  • Zelfmanagement van een betekenisvol leven

Uit het onderzoek van Satink komt naar voren dat alle betrokkenen aangeven dat iemand met een beroerte zijn zelfmanagement het beste ontwikkelt tijdens het uitvoeren van activiteiten in de thuissituatie. Naast het zelfmanagement van de patiënt, moet ook aandacht uitgaan naar het zelfmanagement van de partner, van beiden samen (co-management) en naar het familiemanagement.

Advies programma's korte en langere termijn
De inzichten uit het onderzoek geven aanleiding om twee verschillende programma's voor ondersteuning van zelfmanagement na een beroerte te adviseren.

Voor de periode na ontslag gaat het om een programma met als doel het bevorderen van zelfmanagement van dagelijkse activiteiten. Wanneer patiënten langere tijd thuis zijn, blijkt de behoefte uit te gaan naar programma's met aandacht voor de werkelijke betekenis van het leven na een beroerte en de mogelijkheden die de patiënt daarin heeft.

Cover Proefschrift

Download het proefschrift: What about self-management post-stroke?