Projecten

Onder de vlag van Sneller Herstel worden meer dan twintig verschillende onderzoeks- en ontwikkelprojecten rond revalidatiezorg uitgevoerd. Steeds in nauwe samenwerking tussen lectoren, onderzoekers, professionals en studenten. En natuurlijk met nauwe betrokkenheid van patiënten.

Als het even kan letterlijk op de werkvloer. Zulk onderzoek levert snel praktisch bruikbare resultaten op. En draagt zo bij aan betere en betaalbare zorg.

Sneller Herstel doet onderzoek naar diagnose & behandelmethoden en richtlijnen. Op het vlak van preventie, e-health en zelfmanagement. Ook taakherschikking behoort tot het onderzoeksveld van Sneller Herstel.

Koppelstructuur
In het kader van de Embedded Research voert Sneller Herstel ook projecten uit binnen de Koppelstructuur: een docent en een praktijkprofessional trekken samen een onderzoekslijn. Samen zoeken ze naar kansen voor verbetering van zorgverlening én onderwijs.