Sneller Herstel
Toolbar
header foto

Werkwijze

Sneller Herstel kiest voor onderzoek en onderwijs mét en ín het werkveld. Belangrijke kennis- en zorginstellingen hebben zich aangesloten bij Sneller Herstel. Zij stellen hun zorgverlenings- en onderzoeksinfrastructuur ter beschikking. En dragen zo bij aan leertrajecten en onderzoeksprojecten. Op hun beurt krijgen zij actuele kennis, nieuwe inzichten en goed opgeleide zorgprofessionals.

Optimale aansluiting

De ontwikkelingen in de revalidatiezorg gaan razendsnel. Sneller Herstel zorgt ervoor dat onderzoeksresultaten snel kunnen worden toegepast in het werkveld. Zo kan de praktijk optimale zorg leveren volgens de nieuwste inzichten en technieken.

Andersom worden de nieuwe ontwikkelingen uit het werkveld direct meegenomen in onderwijs en onderzoek. Studenten worden optimaal voorbereid op hun nieuwe beroepssituatie en kunnen snel aan de slag. Het onderzoek van Sneller Herstel baseert zich op de actuele situatie in de praktijk. De resultaten zijn dus eenvoudig inpasbaar in de praktijk.

Koppelstructuur, leerwerkplaatsen en fieldlabs

Om onderwijs, onderzoek en praktijk zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen heeft Sneller Herstel twee formules ontwikkeld. In de koppelstructuur ontwikkelen en besturen een docent en een praktijkprofessional samen een onderzoekslijn. In de leerwerkplaatsen gaat de zorgverlening aan patiënten met complexe aandoeningen hand in hand met zorgvuldig gepland onderzoek op de werkvloer. 

In de Fieldlabs - die gehuisvest zijn binnen zorginstellingen - testen we het gebruik van nieuwe hulpmiddelen en werkwijzen in de praktijk. Zo kunnen we snel bepalen of- en hoe de innovatie breed ingezet kan worden in de zorg.