Fieldlabs

Innovaties voor een betere zorg vinden vaak moeilijk de weg naar de zorgpraktijk. Dat komt deels door de complexe regelgeving, maar ook patiënten en professionals hebben tijd nodig om de innovatie te leren kennen en gebruiken. Vaak duurt het traject van idee naar brede toepassing vele jaren.

Sneller innoveren
In meerdere recent gestarte ‘Fieldlabs’ gaan we die tijd flink verkorten. In een Fieldlab, dat gehuisvest is binnen een zorginstelling, testen we het gebruik van nieuwe hulpmiddelen en werkwijzen in de praktijk. Zo kunnen we snel bepalen of- en hoe de innovatie breed ingezet kan worden in de zorg.

De positie van het Fieldlab - schema

Testen op de werkvloer
Zorggebruikers, zorgverleners, bedrijven en kennisinstellingen kijken samen wat nodig is voor een betere zorg. En hoe de innovatie in de markt gezet kan worden. Bedrijven testen hun nieuwe producten in de omgeving waar de producten voor bedoeld zijn. De kennis van de tekentafel wordt aangevuld met ervaringen en tips van de gebruikers. Al in de ontwikkelfase wordt rekening gehouden met de specifieke wensen van patiënten en zorgverleners.

Vier Fieldlabs
Op initiatief van de provincie Gelderland en onder verantwoordelijkheid van de zorginstellingen worden vier fieldlabs gerealiseerd. De HAN is op dit moment partner in onderstaande Fieldlabs.

  1. Gehandicaptenzorg - SIZA
  2. Revalidatiezorg - Sint Maartenskliniek
  3. Eerstelijnszorg - Academisch Gezondheidscentrum Thermion
  4. Tweedelijnszorg - Slingeland Ziekenhuis

Het project fieldlabs wordt mogelijk gemaakt door het Programma Topsectoren en Innovatie Provincie Gelderland