Sneller Herstel
header foto

Onderzoek

Sneller Herstel doet onderzoek mét en ín de revalidatiezorg. Onderzoek dat nauw aansluit op de vragen van professionals, patiënten en mantelzorgers. De resultaten, zoals diagnostische instrumenten, hulpmiddelen en behandelmethoden, worden direct toegepast in de dagelijkse zorgpraktijk.

Embedded research

Het onderzoek op de werkvloer noemen we Embedded Research. Voor Embedded Research zijn twee werkvormen ontwikkeld: 

  • Koppelstructuur: Een zorgprofessional en een docent 'trekken' samen een onderzoeksprogramma. Samen identificeren zij onderzoeksvragen. Het onderwijs speelt in op de actuele ontwikkelingen in de praktijk. 
  • Leerwerkplaatsen: Werkeenheden waar opleiding en praktijk met elkaar worden verbonden. Studenten doen praktijkervaring op in hun vak en doen tegelijkertijd onderzoek.

Onze lectoren spelen daarbij een centrale rol. En werken daarbij nauw samen met de aan het Radboudumc verbonden hoogleraren. In het bijzonder hoogleraar Revalidatiegeneeskunde prof. dr. Sander Geurts, hoogleraar paramedische wetenschappen prof. dr. Ria Nijhuis - Van der Sanden en hoogleraar Eerstelijnsgeneeskunde prof. dr. Pim Assendelft

Lectoren

Onze lectoren spelen hierbij een belangrijke rol. Een lector initieert en coördineert praktijkgericht onderzoek naar vraagstukken uit de maatschappij. Dat doet hij met een team deskundigen uit de praktijk en docenten. Niet alleen publiceert hij over de verkregen kennis, hij vertaalt die kennis ook naar onderwijs en praktische toepassingen (valorisatie). Zo is de lector letterlijk de brug tussen onderwijs en praktijk.

De lectoren van Sneller Herstel werken samen met zorginstellingen en onderzoeksinstituten. Dit resulteert onder meer in uiteenlopende leertrajecten en onderzoeksprojecten bij zorgorganisaties. 

Multidisciplinair

Bij Sneller Herstel zijn diverse HAN-lectoraten betrokken, ieder met een eigen focus:

Focus op arbeidsparticipatie van de doelgroep & beleids- en organisatiekant

Focus op de beleids- en organisatiekant

Foto-Roberto-Maldeno-(creative-commons)