Sneller Herstel
Toolbar
header foto

Leerwerkplaatsen

Sneller Herstel realiseert diverse leerwerkplaatsen. Werkeenheden waar opleiding en praktijk met elkaar worden verbonden. De leerwerkplaats is niet alleen een fantastische leeromgeving waar theorie (reflectie en kennis) en praktijk (ervaringsleren) samenkomen, het is ook een uitstekende omgeving voor het doen van onderzoek.

Het unieke van de leerwerkplaatsen is dat interdisciplinaire zorgverlening aan patiënten met complexe aandoeningen hand in hand gaat met zorgvuldig gepland onderzoek. Dat interdisciplinaire onderzoek onderscheidt de Sneller Herstel-leerwerkplaatsen van bestaande monodisciplinaire leerafdelingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten, professionals, docent-onderzoekers, kenniskringleden en promovendi.

Leerwerkplaatsen Herstelhotel en Thermion

Op dit moment heeft Sneller Herstel twee leerwerkplaatsen. In het Herstelhotel van ZZG Zorggroep zijn onderwijs en onderzoek gericht op geriatrische revalidatie in bijvoorbeeld een praktijk voor fysiotherapie of ziekenhuis (eerste- en tweedelijns gezondheidszorg).

Het onderwijs en onderzoek in Academisch Gezondheidscentrum Thermion richt zich op de nulde- en eerstelijnszorg. De zorg thuis en bij -onder meer- huisarts, logopedist, ergo- en fysiotherapeut. Onderwerpen hier zijn bijvoorbeeld preventie, advisering, diagnostiek, behandeling dicht bij huis, zorg in de wijk, e-health en transitie van zorg.

Ontwerp einder communicatie