Tennisleraren leren over fysieke en technische ontwikkeling

8 september 2016

Het mocht dan wel een vakantieperiode zijn, ook in de afgelopen maanden zat het Centre of Expertise Sport & Talent niet stil. Zo gaf Tamara Kramer op vrijdag 15 juli een presentatie over talent in het tennis aan bijna honderd tennisleraren. “Hierbij ben ik in gegaan op de uitkomsten die we tot nu toe hebben verzameld binnen het onderzoek naar talent identificatie in tennis, wat uit gaat monden in een proefschrift”, vertelt ze. “Tegenwoordig moeten tennisleraren licentiepunten halen en kunnen zij zich inschrijven voor workshops waaronder deze dag er ook een was. Daarbij had ik drie kwartier spreektijd. Dat klinkt lang, maar het was zo voorbij.”

De deelnemende trainers kwamen van tennisscholen of tennisverenigingen, waar zij te maken hebben met kinderen van alle niveaus. “In eerste instantie ben ik ingegaan op hoe je rekening kunt houden met fysieke en motorisch ontwikkeling. Want immers niet iedereen ontwikkelt zich even snel. Ik merkte dat ze dit al heel waardevol vonden en het hun ogen al opende. Daarna ging ik verder op het belang van meten en waar je fysieke metingen voor zou kunnen gebruiken. Niet direct voor het selecteren van kinderen, maar vooral om inzicht te krijgen in de eigen ontwikkeling van een kind en hoe deze zich verhoudt tot die van de andere kinderen.”

Dat onderwerp werd niet voor niets gekozen door Tamara. “Uit het onderzoek dat we hebben uitgevoerd blijkt namelijk dat bij jongens op jonge leeftijd tot 13 jaar fysieke verschillen ook leiden tot prestatie verschillen, maar dat vanaf 13 jaar fysieke verschillen verdwijnen. Bij meisjes zien we echter dat verschillen langer blijven bestaan en dat fysiek meer invloed heeft op presteren, maar ook dat zij zich hier nog lang op blijven ontwikkelen.”

Fysiek en techniek
“Niet alleen het fysiek hebben we bekeken. Ook heb ik de trainers verteld wat ons in onderzoek is opgevallen als het gaat om de techniek en dan niet om de uitvoering van de techniek, maar het resultaat. Kinderen die beter presteren hebben ook een betere techniek, wat inhoud dat ze de bal harder en met meer precisie kunnen slaan. Het is dus wel zaak voor deze trainers om dit voldoende aandacht te geven en dit ook zo nu en dan eens goed in kaart te kunnen brengen.”

Daar krijgen de trainers weer hulp bij vanuit het Centre of Expertise Sport & Talent. “Om dat in kaart te kunnen brengen hebben we een test ontwikkeld en deze heb ik op het scherm laten zien. Er ontstond meteen al discussie over hoe zij dit dan zouden kunnen toepassen. Dit maakte deze lezing ook leuk. De tennisleraren lieten echt blijken op zoek te zijn naar manieren om de opgedane kennis toe te passen. Een stap die wij maar al te graag met ze willen maken. Wordt hopelijke vervolgd.”