Onderzoek

Door de keuze voor de onderzoeksthema’s ‘slimme’ sportkeuze, talentherkenning (detectie en identificatie) en talentontwikkeling (topbegeleiders en optimale programma’s) verlegt het Centre of Expertise Sport & Talent de grenzen†voor sporttalent. Met als streven een belangrijke bijdrage te leveren aan het verhogen van het niveau van de Nederlandse (top)sport. †

Centraal staat de ontwikkeling van het jonge kind tot aan diens vroege volwassenheid bezien vanuit de context van zijn naaste omgeving. Uitgangspunt is dat plezier in bewegen het fundament vormt voor succes en uiteindelijk uitmondt in topprestaties. Deze vallen niet zomaar uit de lucht, ze komen tot stand door het werken aan heldere, haalbare doelen. Bij het succesvol afleggen van de weg naar de top komt het naast sport specifieke kwaliteiten vooral ook aan op domeinoverstijgende kwaliteiten als zelfregulatie.

Inzicht in talentherkenning en talentontwikkeling is daarmee niet slechts interessant voor potentiŽle topsporters, maar voor iedereen die het beste uit zichzelf wil halen en zijn grenzen wenst te verleggen.

Hier volgt een kleine selectie van publicaties vanuit het CoE Sport & Talent.