Visie en missie centre of expertise

Visie

Het Centre of Expertise Sport & Talent wil kinderen en jonge mensen helpen om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Het Centre of Expertise doet dit door: (A.) een rol te spelen in de eerste stappen van kinderen in sport en bewegen in algemene zin: verantwoord en met plezier leren sporten en bewegen; en (B.) een rol te spelen in het herkennen en ontwikkelen van talentvolle sporters in het bewegingsonderwijs en verschillende sporttakken.

A. Alle kinderen goed leren bewegen is de uitdaging voor het bewegingsonderwijs. Goed leren bewegen maakt het mogelijk om sportspecifieke vaardigheden beter te leren. Door in kaart te brengen waar het beweegtalent van een kind ligt, kunnen kinderen ondersteund worden bij het kiezen van een tak van sport waar ze de meeste aanleg voor hebben. †Programma’s om kinderen goed te leren bewegen en een ‘slimme sportkeuze’ leveren veel op zowel voor de getalenteerde als minder getalenteerde bewegers. Het Centre of Expertise Sport & Talent heeft een breed netwerk om deze verdieping in Talentherkenning en –ontwikkeling de komende jaren vorm te geven.


B. Een goede talentherkenning en –identificatie zijn in het belang van de Nederlandse topsport, ťn voor de persoonlijke ontwikkeling van de sporters zelf. Het Centre of Expertise Sport & Talent ontwikkelt kennis en draagt bij aan het (h)erkennen van kinderen die veel aanleg hebben voor sport en bewegen, het identificeren van talent in specifieke sporten en aan programma’s om talent optimaal te laten ontwikkelen.

Missie

Door de oprichting van het Centre of Expertise Sport & Talent zal de herkenning en ontwikkeling van sport- en beweegtalent in en rondom de scholen en in de sport een belangrijke impuls krijgen. In de toekomst zal de expertise deel gaan uitmaken van de dagelijkse praktijk op school en in de sport. Hiermee kan het CoE een belangrijke bijdrage leveren aan de Human Capital agenda en de Olympische ambities van het kabinet, NOC*NSF en hun bondgenoten. Ook levert het Centre of Expertise een belangrijke bijdrage aan het profiel van de HAN als University of Applied Sciences en de ambities van verschillende partners.

Ambitie

De hoofdvragen waar het Centre of Expertise Sport & Talent antwoord op wil geven luiden:

  • Op welke wijze kunnen scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs alsmede hun omgeving optimaal bijdragen aan talentherkenning en talentontwikkeling bij leerlingen op het gebied van sport en bewegen?
  • Op welke wijze kunnen talentherkennings-, talentidentificatie- en talentontwikkelingsprogramma’s optimaal ingericht worden, door bonden en andere betrokken organisaties?

Waarom Centres of Expertise

De HAN geeft ruimte aan profilering en excellentie. De thema’s die in aanmerking komen voor profilering sluiten aan bij het landelijke topsectoren beleid en de regionale en provinciale economische agenda’s. Deze thema’s heeft de HAN vormgegeven in Centres of Expertise. De HAN Centres of Expertise houden zich bezig met onderwijs, onderzoek en valorisatie.

  • Een antwoord bieden op het verwachte kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan arbeidskrachten in diverse sectoren (de human capital agenda)
  • Het versterken van de vraagsturing tussen onderwijs, onderzoek en bedrijven dan wel instellingen
  • Innovatie via praktijkgericht onderzoek (valorisatie)