Samenwerking & Partners

Het Centre of Expertise werkt samen met een toenemend aantal mensen en instituten. Deze zijn onder te verdelen in ‘externe partners’ en ‘interne partners’. Onder externe partners vallen lang- en kortlopende samenwerkingsverbanden waarbij kennisoverdracht en kennisvergaring centraal staat. Internere partners zijn langlopende samenwerkingsverbanden binnen de HAN omgeving.

Externe partners

FC Twente

FC Twente is een professionele voetbalclub die uitkomt in de eredivisie. Het Centre of Expertise Sport & Talent doet samen met FC Twente onderzoek naar talentherkenning en talentontwikkeling binnen de FC Twente Voetbalacademie. Daarnaast ondersteund het Centre of Expertise de trainers en coaches van verschillende jeugdelftallen.

InnoSportNL

InnoSportNL dicht de afstand tussen wetenschap en sportpraktijk. Door onderlinge coŲrdinatie en afstemming versterken partners hun eigen kracht en die van elkaar. In de afgelopen jaren is de aansluiting tussen bedrijfsleven, sport en wetenschap versterkt waardoor kennistoepassing en innovatie een enorme vlucht hebben genomen.

PSV

PSV is een professionele voetbalclub die uitkomt in de eredivisie. Het Centre of Expertise Sport & Talent richt zich binnen de PSV jeugdopleiding met name op hoe trainers en coaches om kunnen gaan met zelfregulatie.

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) zet zich in voor een vitale samenleving. Dat doen wij als onafhankelijk kennisinstituut dat de maatschappelijke waarde van sport en bewegen bewijst, vergroot en verzilvert. Ons motto: werk alleen met dat wat effectief is, kies voor kwetsbare doelgroepen en bevorder een integrale aanpak. Organisaties die gebruik maken van onze kennis, werken effectiever en brengen daardoor meer Nederlanders in beweging. Dat versterkt de kracht van Nederland: mensen worden door sport en bewegen gezonder, socialer en weerbaarder.

SLO

SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciŽle positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijen in beleid en praktijk.

Sportservice Nijmegen

Sportservice Nijmegen geeft informatie over het sportaanbod en zet, vaak in samenwerking met sportverenigingen en scholen, projecten en activiteiten op voor mensen die weinig of niet sporten en voor mensen die hun sportieve ambities waar willen maken.

Sportservice Zwolle

De interesse voor sport en bewegen is blijvend wanneer mensen het inzicht krijgen dat sport en bewegen hen iets oplevert in de zin van ontspannende, plezierige, uitdagende, grensverleggende en gezonde vrijetijdsbesteding. Daar staat Sportservice Zwolle voor.

Topsport Gelderland

Via Topsport Gelderland heeft het Centre of Expertise Sport & Talent toegang tot ambitieuze sporters, bondsprogramma's, verenigingen en alles wat zich daaromheen beweegt. Regelmatig wordt op deze wijze onderzoek opgezet en worden interventies getest en uitgevoerd.

Universitair Medisch Centrum Groningen

In samenwerking met het Centre of Expertise Sport & Talent wordt bij het UMCG onderzoek gedaan naar talentherkenning en talentontwikkeling. Meerdere PHD kandidaten combineren hun onderzoek met werkzaamheden binnen het Centre of Expertise.

Universiteit Gent

De vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (GE25) behoort tot de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Als doel heeft men het opleiden van deskundigen in het domein van de menselijke bewegings- en sportwetenschappen met een beroepsprofiel dat gericht is op het begeleiden in sport, lichamelijke opvoeding en fitheid & gezondheid.

Vitesse

Vitesse is een professionele voetbalclub die uitkomt in de eredivisie. Het Centre of Expertise Sport & Talent doet samen met Vitesse onderzoek naar talentherkenning en talentontwikkeling. Voetbalacademie. Daarnaast ondersteund het Centre of Expertise de trainers en coaches van verschillende jeugdelftallen.

Middelbare Scholen

Het Centre of Expertise doet onderzoek op meerdere middelbare scholen. Doel is nieuwe kennis vergaren die toepasbaar is in de lessen lichamelijke opvoeding . Zonder de medewerking van de volgende onderwijsinstellingen zou gedegen onderzoek doen onmogelijk zijn:

Basisscholen

Het Centre of Expertise doet onderzoek op meerdere basisscholen. Doel is nieuwe kennis vergaren die toepasbaar is in de lichamelijke opvoeding lessen. Zonder de medewerking van de volgende onderwijsinstellingen zou gedegen onderzoek doen onmogelijk zijn:

Interne partners

Lectoraat ‘Herkennen en ontwikkelen van sportief talent'

Het lectoraat wil er achter komen hoe je talent het beste kunt herkennen en eenmaal herkend, op de juiste manier kunt begeleiden.

Lectoraat herkennen en ontwikkelen van sportief talent

HAN SENECA

HAN SENECA, een onderdeel van HAN Sport en Bewegen, is het expertisecentrum voor sport, arbeid en gezondheid en houdt zich bezig met gezondheids- en prestatiebevorderende dienstverlening. Bij HAN SENECA staat een integrale benadering van gezondheid centraal.

HAN Sport en Bewegen

HAN Sport en Bewegen bevat drie opleidingen in het werkveld sport en gezondheid:

  • Leraar Lichamelijke Opvoeding
  • Sport Gezondheid en Educatie
  • Sport Gezondheid en Management

Studenten hebben de mogelijkheid om binnen hun opleiding voor "Talent" te kiezen. In samenwerking met het Centre of Expertise Sport & Talent wordt zo samen met studenten verder onderzoek en onderwijs verricht binnen talentherkenning en talentontwikkeling.