Toepassingen Centre of Expertise Sport & Talent

Binnen het Centre of Expertise Sport & Talent wordt onderzoek gedaan naar talentherkenning en talentontwikkeling. Vanuit de visie van de HAN is het belangrijk dat de opgedane kennis praktisch wordt toegepast en telkens weer ondubbelzinnig zijn meerwaarde voor de praktijk aantoont.

Het Centre of Expertise Sport & Talent heeft inmiddels de nodige praktijkgerichte toepassingen ontwikkeld. Onder "Producten" en "Projecten" vindt u een lijst met toepassingen en lopende projecten.

Na een korte schets van de opzet en inhoud leest u wie de bijbehorende contactpersonen zijn. Met hen kunt u contact opnemen, wanneer u meer wilt weten.