logo Start Academy
foto Start Academy

Persoonlijk leiderschap

De Start Academy biedt een programma aan op het gebied van persoonlijk leiderschap om jou je eigen kompas te laten ontdekken. Je gaat om met vragen als ‘Wie ben ik?, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’. Hiermee kun jij je eigen koers vormgeven en leer je hier zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.

Wij geloven dat studenten van nature graag willen leren als zij krijgen aangeboden waar ze behoefte aan hebben en op een manier die bij hen past. Bij de Start Academy leer je door te doen, omdat je iets pas echt kunt begrijpen door het eerst te ervaren. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat iedereen gebaat is bij een flexibel curriculum dat aantrekkelijk en leuk is. Daarmee kunnen we ook maatwerk leveren.

Tussenjaar programma - 6 maanden

Het programma van de Start Academy is vormgegeven als een game met zowel online als offline componenten. Ons onderwijs is afgestemd op de individuele behoefte van de student. 

Het programma kent 3 pijlers: persoonlijk leiderschap, creatief leiderschap & effectief leiderschap.

  • Persoonlijk leiderschap: gedurende deze dagen nemen we je mee langs de zeven eigenschappen van persoonlijk & effectief leiderschap van Stephen Covey. Je leert over proactiviteit, doelen stellen, time-management, win-win denken, luisteren, presenteren, effectief communiceren, synergie en de zaag scherp houden. Ook maak je kennis met de verschillende communicatiestijlen en drijfveren.
  • Creatief leiderschap: tijdens deze trainingsweken ga je zelf een project met maatschappelijke impact bedenken, organiseren en uitvoeren. Je leert creatief en kritisch denken, samenwerken, brainstormen, scrummen, netwerken, project-rollen, projectmanagement en werken met kwaliteiten en valkuilen.
  • Effectief leiderschap: hier komt het allemaal bij elkaar! Je werkt tijdens effectief leiderschap met je SWAT-team (Serious Work & Trust team) aan opdrachten. Het SWAT-team stel je zelf samen. Het is een team dat jou helpt om de vorige twee vormen van leiderschap te vertalen naar jouw persoonlijke (studiekeuze) proces. Jullie gaan elkaar helpen met het organiseren van proefstuderen, meelopen in het werkveld en het realiseren van je persoonlijke doelen. 

We werken o.a. vanuit het gedachtengoed van Stephen Covey, Deepak Chopra, appreciative inquiry, design thinking, self directed learning, de creatiespiraal, de reis van de held & Mapstell methodiek (DISC).

Het programma wordt gefaciliteerd met een online game waarin je voorbereidende, reflecterende en ondersteunende opdrachten maakt in je eigen tijd. Je kunt zowel online als offline punten verdienen. Met deze punten kun je tijdens de workshopweek extra workshops inkopen. Dit zijn workshops die wij niet noodzakelijk, maar wel aanvullend achten. De workshopweek biedt een programma vol nieuwe kennis en ervaringen, en verdieping. Het zijn hoe dan ook workshops die bijdragen aan jouw ontwikkeling of die jou op z’n minst een super toffe ervaring geven.

Theorie

Persoonlijke ontwikkeling staat centraal bij de Start Academy. De rode draad in ons programma wordt gevormd door de 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey.

Zeven eigenschappen

Het leidt ertoe dat jij:

  • meer zelfvertrouwen krijgt;
  • ontdekt wat je werkelijk wilt, voordat je aan een studie begint;
  • een plan maakt voor de komende vijf jaar;
  • weet hoe jij het leven betekenis kunnen geven;
  • met plezier meer uit het leven haalt;
  • een hogere motivatie hebt om de vervolgstap in je leven te zetten.