Auteursrecht Informatiepunt

Iedere docent, lector of studentvan de HANzal op een gegeven moment vragen hebben die te maken hebben met auteursrecht.

Want niet alleen hetzoeken en vinden van echt goede informatie is moeilijk, ook het correct en legaal verwerken en delenvan deze informatie is lang niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Want:

Op deze en vele andere vragen wordt op deze site een antwoord gegeven.

De site van het Auteursrecht Informatiepunt wordt primair bijgehouden doorvertegenwoordigers van het Readerbureau en de Studiecentra HAN.
Voor mensen diedit nogniet wisten: hetReaderbureau verzorgt de organisatie, administratie en productie van readers en ander onderwijsmateriaal, op papier (readers) of digitaal (Scholar) en geeft advies over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Het Expertteam Auteursrechtbestaat daarnaast nog uit mensenvande afdelingen Juridische zaken,ICT in het onderwijs en Marketing, communicatie en voorlichting.

Wie geen antwoord kan vinden op zijn vraag of graag een persoonlijk advies wil is van harte uitgenodigd contact op te nemen met hetAuteursrecht Informatiepunt.