APA: Amerika vs. Nederland

Voor de uitleg op deze website zijn de Amerikaanse APA-richtlijnen als uitgangspunt genomen. Op enkele punten wordt hiervan afgeweken als de richtlijn in het Engelse taalgebied vanzelfsprekend is en in het Nederlands niet.

Tussenvoegsels achternamen

De Engelse taal kent geen met kleine letters geschreven tussenvoegsels. In het Nederlands komen deze veel voor, denk aan namen als 'Jan de Vries', 'Cyrilla van der Donk', 'Bas van Lanen', etc.
In het Engels (en ook in het Vlaams) worden deze voorvoegsels met een hoofdletter geschreven zodat er een achternaam ontstaat met meerdere woorden: 'De Vries', 'Van der Poel' en in de bronnenlijst achtereenvolgens gealfabetiseerd bij de D en de V.

 

De Amerikaanse APA-richtlijn geeft aan dat Nederlandse namen met een tussenvoegsel in de tekst met een kleine letter wordt geschreven:

 • … (van der Donk & van Lanen, 2015) …
 • … (de Vries, 2017) …

Als de naam in de lopende tekst genoemd wordt zou dat ook moeten:

 • Volgens van der Donk en van Lanen (2015) …
 • Volgens de Vries (2017) …

Deze richtlijn gaat echter tegen de Nederlandse spellingsregel (zie Onze Taal) in die aangeeft dat het tussenvoegsel met een hoofdletter dient te worden geschreven:

 • Volgens Van der Donk en Van Lanen (2015) …
 • Volgens De Vries (2017) …

Nog onduidelijker wordt het wanneer de zin begint met de naam, dan geeft de Amerikaanse richtlijn aan dat er een hoofdletter gebruikt moet worden:

 • Van der Donk en van Lanen (2015) zeggen ...
 • De Vries (2017) zegt …

In de bronnenlijst wordt echter weer een kleine letter gebruikt:

 • van der Donk, C., & van Lanen, B. (2015) ...
 • de Vries, J. (2017) …

De publicaties staan in de bronnenlijst bij de D (van Donk) en V (van Vries).

 

Bovenstaande vermeldingen komen in het Engels sporadisch voor, in het Nederlands juist vaak en kunnen voor verwarring zorgen. Hoewel dit in het Nederlands niet in alle gevallen voor de hand ligt, is ervoor gekozen om tussenvoegsels met hoofdletters te schrijven en daar in alle gevallen (Nederlands, Engels, Vlaams) ook op te alfabetiseren, in de tekst:

 • … (Van der Donk & Van Lanen, 2015) …
 • … (De Vries, 2017) …

En in de bronnenlijst:

 • De Vries, J. (2017) …
 • Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2015) …

De Vries staat bij de letter D en Van der Donk bij de letter V. Op deze manier kan er nooit een misverstand zijn bij het terugvinden van de publicatie in de bronnenlijst en wordt de Nederlandse spelling niet genegeerd.

Zie ook The APA-Team: Achternamen.


 

Landennaam

Bij de plaatsnamen van uitgevers hoort volgens de Amerikaanse richtlijnen ook de naam van het land te worden genoemd, in het geval van Amerikaanse namen alleen de afkorting van de naam van de staat ('New York, NY').

In Nederland is het zo algemeen bekend dat bijvoorbeeld Amsterdam in Nederland ligt en Antwerpen in België dat wordt aanbevolen deze vermelding weg te laten. De afkortingen van Amerikaanse staten kan wel genoemd worden, maar wees wel consequent.


 

Datum van raadplegen

Volgens de Amerikaanse richtlijnen moet in een bronnenlijst bij een internetbron ook de datum van raadplegen genoemd worden. Dit hoeft niet als aangenomen mag worden dat de inhoud van de website niet gewijzigd zal worden, bijvoorbeeld een artikel in pdf.

Omdat het correct vermelden van een website in een bronnenlijst al moeilijk genoeg is zonder te bepalen of het aannemelijk is of de site wel of niet veranderd zou kunnen worden, wordt aanbevolen de datum van raadplegen altijd te noemen.

Uitzondering zijn webpagina’s met een DOI, zie voor uitleg Wordt een webadres helemaal genoemd, ook als deze heel lang is?


 

Vertaling 'Retrieved on… from…'

Bij internetbronnen worden behalve de gegevens van de website ook de datum van raadplegen genoemd door de toevoeging 'Retrieved on [datum], from [link website]'.

In het Nederlands is dit door de NVB vertaald als 'Geraadpleegd op [datum], van [link website]'.
Met ingang van schooljaar 2017-2018 wordt 'Gedwonload op' niet meer gebruikt.

Microsoft Word gebruikt als vertaling 'Opgehaald van' en ook 'Opgeroepen van'. Omdat er geen officiële Nederlandse vertaling is mogen in principe alle termen gebruikt worden, de voorkeur gaat uit naar 'Geraadpleegd op [datum], van [link website]'.
 

Laatste aanvulling: 16 maart 2020