APA: Blog

Het weblog APAstaartje biedt ondersteuning bij het toepassen van de APA-richtlijnen. Naast toelichtingen bij veelgestelde vragen is er de mogelijkheid een reactie te geven of een vraag te stellen.

APAstaartje

 • Een logo, dat is logisch

  Je (afstudeer)verslag is klaar en op de titelpagina zet je gegevens als titel, datum, naam van de opleiding en niet te vergeten je eigen naam. Af en toe krijg ik de vraag of je hier het logo van de HAN mag bij zetten en zo ja, moet je dan een bronvermelding toevoegen over de herkomst van het logo? Deze vragen […]

 • De informatieve infographic

  De APA-richtlijnen zijn oorspronkelijk bedoeld voor een geschreven tekst. Steeds vaker wordt een opdracht in een andere vorm uitgevoerd dan een geschreven verslag, bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie of een video. Hierbij wordt de tekst gecombineerd met of vervangen door afbeeldingen. Als deze niet onder het eigen werk vallen hoort ook hier een bronvermelding bij. Onlangs kreeg ik enkele vragen over hoe […]

 • Mag ik wat vragen? Transcriptie van een interview

  Af en toe krijg ik vragen van studenten over het transcriberen van interviews: hoe moet ik dit doen volgens de APA-richtlijnen? Biedt de HAN ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van transcriptiesoftware, en zo ja, is voor deze software ook een bronvermelding nodig? Transcriberen Een geluidsopname van een interview omzetten naar een geschreven tekst wordt transcriberen genoemd. Transcriberen kan op drie […]

 • Pdf, het ‘draagbare documentformaat’

  Rapporten, verslagen, overheidspublicaties, scripties, proefschriften en tijdschriftartikelen: deze en tal van andere documenten zijn als pdf op het internet te vinden, maar hoe verwijs je naar een portable document format, oftewel een ‘draagbaar documentformaat’? Om die vraag te beantwoorden moet je eerst goed kijken naar het type document. Voor bijvoorbeeld tijdschriftartikelen en afstudeerverslagen gelden specifieke richtlijnen, klik op de link […]

 • De juiste URL

  Het klinkt simpel: als je naar informatie verwijst die je op het internet hebt gevonden noem je in de bronnenlijst de raadpleegdatum (want een webpagina kan immers gewijzigd worden of zelfs verdwijnen) en de URL. Toch zie ik regelmatig foutieve links in bronnenlijsten. Dat is niet zo vreemd, het is soms lastig om het juiste webadres te vinden. De basisregel […]