APA: Blog

Op het APA-weblog biedt The APA-Team ondersteuning bij het gebruik van APA, met toelichtingen bij veelvoorkomende vragen en er is de mogelijkheid een reactie te geven of een vraag te stellen.

The APA Team

 • Instagram


  Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en kunnen ook een bron van informatie zijn. Na eerdere berichten over Twitter, Pinterest, Wikipedia en YouTube geeft dit blogbericht antwoord op de vraag: hoe verwijs je naar een bericht op Instagram?

  Instagram ging op 8 oktober 2010 van start en werd op 9 april 2012 onderdeel van Facebook. Inmiddels zijn er meer dan 800 miljoen gebruikers, kijk voor informatie op Instagram: Our story.

  Op Instagram kunnen foto’s en video’s geplaatst worden, al dan niet voorzien van een bijschrift. Gebruikers kunnen een volledige naam en een gebruikersnaam opgeven, beide zijn zichtbaar. Op het weblog van de APA Style Experts is (nog) geen aandacht besteed aan Instagram, via e-mail werd de volgende richtlijn gegeven:

  Auteur, A. [accountnaam]. (jaartal, dag maand). Eerste regel beschrijving cursief [Foto]. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://www.instagram.com/...

  Voorbeeld:

  Obama, B. [barackobama]. (2018, 16 mei). Over the past few days, the first class of @obamafoundation Fellows gathered to get to know each other [Foto]. Geraadpleegd op 4 juni 2018, van https://www.instagram.com/p/Bi2f_8xHGat/?hl=nl&taken-by=barackobama

  In de tekst: (Obama, 2018).

  - Als er geen auteursnaam te achterhalen is, noem dan alleen de gebruikersnaam, zonder hoofdletter.
  - Als er geen tekst is, geef dan zelf een beschrijving tussen vierkante haakjes, niet cursief.
  - Als het een filmpje is, zet dan [Video] in plaats van [Foto].
  - Als er alleen tekst is, laat de beschrijving tussen vierkante haakjes weg.

  Wanneer een screenshot van het bericht wordt overgenomen gelden dezelfde richtlijnen als bij een afbeelding overgenomen van internet. Zet naast een vermelding in de bronnenlijst ook een verwijzing onder de afbeelding. Zie voor een voorbeeld het bericht over Twitter.

 • Handleiding APA in Word

  Wie een verslag maakt in Word 2013 of 2016 kan de bronvermeldingen via de optie ‘Verwijzingen’ van onder andere APA bijhouden. Deze toepassing heeft voor- en nadelen.
    
  Voordeel is dat de gebruiker alleen de gegevens van de geraadpleegde bron hoeft in te voeren, Word zet deze in de juiste volgorde. Nadeel is dat het systeem niet perfect is, in enkele gevallen moet de bronvermelding handmatig worden aangepast. Hier is al eerder over geschreven in het blogbericht Van Word 2007 naar Word 2013 uit 2014.

  Leden van de Werkgroep APA hebben in samenwerking met SURF een handleiding gemaakt waarin uitgelegd wordt hoe de APA-richtlijnen kunnen worden toegepast in Word 2013 en 2016, gratis te downloaden via dezelfde website als De APA-richtlijnen uitgelegd:
   
  De APA-richtlijnen toepassen met behulp van Word 2013 en Word 2016
   

 • De APA-richtlijnen uitgelegd: 2e editie

  
  Ruim een jaar nadat De APA-richtlijnen uitgelegd: Een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs is verschenen, zal op 15 juni de 2e editie worden uitgebracht, ook dit keer in een ringband en als gratis download. Deze uitgave is wederom samengesteld door de Werkgroep APA, bestaande uit negen informatiespecialisten van zeven hogescholen, in samenwerking met SURF en het Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB).

  Wat is het verschil met de eerste editie?
  De foutjes die in de eerste editie staan (zie Erratum) zijn verbeterd. Daarnaast zijn enkele teksten aangepast ter verduidelijking van een richtlijn en zijn er actuele voorbeelden toegevoegd, bijvoorbeeld Netflix. Op verzoek zijn er paragrafen toegevoegd over cartografie, congressen, kunstwerken en afbeeldingen ter illustratie.

  Zijn er richtlijnen veranderd?
  Nee, er zijn geen richtlijnen gewijzigd. De eerste editie kan ook nog gebruikt worden.

  Wordt de downloadlink gewijzigd?
  Nee, de directe downloadlink op www.auteursrechten.nl/apa blijft gelijk.

  Wat kost de ringband en waar is deze te koop?

  De prijs van de handleiding blijft € 3,95 en is te koop via Studystore (Nederland), Studieshop (België) en de HAN campuswinkels.

  Gegevens
  • Download: gratis, via www.auteursrechten.nl/apa
  • Prijs ringband: € 3,95
  • ISBN 978-90-72482-20-4 (ringband)
  • ISBN 978-90-72482-21-1 (e-book)
  • Omvang: 86 pagina’s
  • Releasedatum: 15 juni 2018

  De Werkgroep APA bestaat uit Arjan Doolaar, voorzitter (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Jurgen Mollema, co-voorzitter (Hogeschool Utrecht), Annelies Kuijten (Avans Hogeschool), Elleke Schouwenaar (Hanzehogeschool Groningen), Roelie Tijmstra (Hogeschool Utrecht), Marij Tummers (Saxion Hogescholen), Rensje Wicherson (Hogeschool Windesheim), Ans Wijnroks (Zuyd Hogeschool) en Philip Willems (Zuyd Hogeschool).

 • Motto

  Een citaat uit een boek of een bekende uitspraak aan het begin van een publicatie wordt een motto genoemd. Een motto is een eerste introductie van de tekst. Het wordt vaak bij literaire werken gebruikt maar kan ook in een verslag gezet worden, vandaar de vraag: hoe verwijs je naar een motto?

   
  De Publication Manual geeft hier geen antwoord op, maar in het blogbericht How to Format an Epigrah uit 2013 van het APA Style Blog wordt hier uitleg over gegeven. De term epigraaf wordt in Nederland overigens meestal gebruikt voor een opschrift op een (stenen) monument, bijvoorbeeld een grafsteen.

  Net als bij een citaat van 40 of meer woorden krijgt een motto geen dubbele aanhalingstekens. Laat het citaat inspringen. Als bronvermelding wordt onder het citaat de naam van de auteur en, indien bekend, cursief de herkomst gezet. De vermelding wordt voorafgegaan door een gedachtestreepje: ─ (tip: altcode 196).
   
  https://www.amazon.com/Believe-Internet-Lincoln-Humor-Poster/dp/B00EAYHCW6
   
  Een bronvermelding in de bronnenlijst is niet nodig, controleer wel of het citaat aan de juiste persoon wordt toegeschreven. Het tijdschrift Kijk publiceerde in 2015 vijf uitspraken die onterecht aan Albert Einstein zijn toegeschreven. Enkele voorbeelden:
   
       En wie gelukkig is, zal anderen gelukkig maken.
            ─Anne Frank, Het Achterhuis, 7 maart 1944

       Als angst besmettelijk is, dan kan zelfvertrouwen dat ook zijn.
            ─Burgemeester Eberhard van der Laan, nieuwjaarstoespraak, 2017

       Why so serious?
            ─The Joker, The Dark Knight, 2008

       When one teaches, two learn.
           ─Robert A. Heinlein

       Het kwade is gemakkelijk aan te leren, het goede moeilijk.
           ─Chinees spreekwoord
   
  De uitzondering op bovenstaande regel zijn citaten uit wetenschappelijke tijdschriftartikelen en leerboeken. In deze gevallen wordt dezelfde verwijzing gebruikt als bij een citaat in een tekst en worden achternaam van de auteur, het jaartal en het paginanummer genoemd).
    
       Wat zou het fijn zijn als mensen die verliezen lijden, adequate hulp krijgen.
            (De Mönnink, 2015, p. 23)
   
  In de bronnenlijst:
  De Mönnink, H. (2015). Verlieskunde: Methodisch kompas voor de beroepspraktijk (6e geheel herziene druk). Amsterdam: Reed Business Education.

  Wanneer een niet gepubliceerd (of in het openbaar uitgesproken) citaat als motto wordt gebruikt, bijvoorbeeld van een cliënt of een collega, is toestemming nodig van degene die de uitspraak heeft gedaan. Spreek ook af hoe deze persoon vermeld wil worden, een mogelijkheid is om iemand anoniem te citeren.
   

 • Het grote figuren blogbericht

  Het blogbericht Tabellen en figuren uit februari 2015 is veruit het meest gelezen artikel op dit blog: meer dan 150.000 keer! In juni 2016 is het bericht Veelgestelde vragen toegevoegd, toch worden er nog regelmatig vragen over dit onderwerp gesteld, met name wat onder een figuur vermeld moet worden. Dat is ook niet zo verwonderlijk, er bestaan figuren in allerlei soorten en maten, variërend van letterlijk overgenomen uit een bestaande bron tot helemaal zelf gemaakt. In dit blogbericht komen alle variaties van figuren aan bod.

   1 Figuur overgenomen uit boek
   2 Figuur overgenomen uit tijdschriftartikel
   3 Figuur overgenomen uit webpagina
   4 Figuur overgenomen uit online bestand (pdf, Word, Excel, etc.)
   5 Figuur gebaseerd op bestaande bron(nen)
   6 Figuur gebaseerd op niet gepubliceerde bron(nen)
   7 Figuur gebaseerd op eigen onderzoek

  Algemeen 
  Onder figuren vallen alle afbeeldingen (grafiek, diagram, tekening, foto, etc.) behalve tabellen. Een figuur heeft altijd een nummer en een titel/omschrijving. De omschrijving van een bestaand figuur kan gewijzigd worden als dat de inhoud of de relatie tot de tekst verduidelijkt. Figuur wordt altijd met een hoofdletter geschreven als er naar een specifieke afbeelding wordt verwezen: Figuur 1, Figuur 2, etc.
  Schrijf nooit “… op onderstaande figuur is te zien …” of “… op de figuur op de volgende pagina is te zien …”, maar “… op Figuur 1 is te zien dat …” of “... de onderzoeksgegevens (zie Figuur 2) laten zien dat …”.
  De tekst onder de figuur kan eventueel in een kleiner lettertype worden gezet.


  1 Figuur overgenomen uit boek
  De verwijzing bestaat uit drie delen: in de tekst, onder de figuur en in de bronnenlijst. Wanneer de figuur wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij figuren uit boeken ligt meestal bij de uitgever en staat in de meeste gevallen op een van de eerste pagina’s. Soms staat onder de figuur het copyright aangegeven.

  • Tekst
   In de tekst wordt altijd verwezen naar de figuur met het nummer.
  • Onder figuur
   Figuur X. Titel figuur. Overgenomen uit Hoofdtitel cursief (p. X) door A. Auteur, jaartal, Plaats: Uitgever. Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
  • Bronnenlijst
   Auteur, A. (jaartal). Titel cursief. Plaats: Naam Uitgever.
  Voorbeeld
  • Tekst
   ... in Figuur 1 is te zien dat ...
  • Onder figuur
   Figuur 1
   . Voorbeeld van een taartdiagram. Overgenomen uit Onderzoek doen! (p. 181) door T. Fischer en M. Julsing, 2014, Groningen: Noordhoff. Copyright 2014, Noordhoff Uitgevers.
  • Bronnenlijst
   Fischer, T., & Julsing, M. (2014). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Groningen: Noordhoff.
   
  2 Figuur overgenomen uit tijdschriftartikel
  De verwijzing bestaat uit drie delen: in de tekst, onder de figuur en in de bronnenlijst. Wanneer de figuur wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij figuren uit tijdschriftartikelen ligt meestal bij de uitgever en staat in de meeste gevallen onderaan de eerste of laatste pagina of op de website van de uitgever.
  • Tekst
   In de tekst wordt altijd verwezen naar de figuur met het nummer.
  • Onder figuur
   Figuur X. Titel figuur. Overgenomen uit “Hoofdtitel artikel” door A. Auteur, jaartal, Titel tijdschrift cursief, jaargang cursief, p. X. Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
  • Bronnenlijst
   Auteur, A. (jaartal). Titel artikel. Titel tijdschrift cursief, jaargang cursief, eerste paginanummer-laatste paginanummer. doi (indien vermeld)
  Voorbeeld
  • Tekst
   … in Figuur 2 is te zien dat …
  • Onder figuur
   Figuur 2. Ingewikkelde vrienden herkennen. Overgenomen uit “Vriend of vijand?” door M. C. van der Laan en E. P. Ravestijn, 2017, Tijdschrift voor Psychiatrie, 43, p. 325. Copyright 2017, Stichting Tijdschrift voor Psychotherapie.
  • Bronnenlijst
   Van der Laan, M. C., & Ravestijn, E. P. (2009). Vriend of vijand? Vriendschapsrelaties in de schematherapeutische behandeling van adolescenten. Tijdschrift voor Psychiatrie, 43, 317-329. https://doi.org/10.1007/s12485-017-0213-9
   
  3 Figuur overgenomen uit webpagina
  De verwijzing bestaat uit drie delen: in de tekst, onder de figuur en in de bronnenlijst. Wanneer de figuur wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij figuren van een webpagina kan soms lastig te achterhalen zijn. De meeste websites vermelden onderaan de pagina het copyright, vaak worden bestaande figuren gebruikt en zou het copyright bij de figuur moeten staan. Als het jaar van copyright ontbreekt, noteer dan ‘Copyright z.d.’.
  • Tekst
   In de tekst wordt altijd verwezen naar de figuur met het nummer.
  • Onder figuur
   Figuur X. Titel figuur. Overgenomen uit Titel webpagina door A. Auteur, jaartal (http://www...). Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
  • Bronnenlijst
   Auteur, A. (jaartal, dag maand). Titel webpagina. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://www...
  Voorbeeld
  N.B. De toevoeging [Illustratie] is niet verplicht maar geeft dat aan dat alleen verwezen wordt naar de afbeelding.

     
  4 Figuur overgenomen uit online bestand (pdf, Word, Excel, etc.)
  De verwijzing bestaat uit vier delen: in de tekst, onder de figuur en in de bronnenlijst. Wanneer de figuur wordt gewijzigd, noteer dan ‘Aangepast overgenomen uit’ in plaats van ‘Overgenomen uit’. Het copyright bij figuren uit een online document ligt meestal bij de uitgever/organisatie en staat in de meeste gevallen op de eerste of de laatste pagina of op de website van de uitgever/organisatie.
  • Tekst
   In de tekst wordt altijd verwezen naar de figuur met het nummer.
  • Onder figuur
   Figuur X.
   Titel figuur. Overgenomen uit Hoofdtitel cursief (p. X) door A. Auteur, jaartal (http://www...). Copyright jaartal, naam auteursrechthebbende.
  • Bronnenlijst
   Auteur, A. (jaartal). Titel document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://www...
  Voorbeeld
   
  5 Figuur gebaseerd op bestaande bron(nen)
  De opmaak van een eigen figuur bestaat, naast een verwijzing in de tekst, uit figuur + nummer + titel onder de afbeelding. Onder de figuur komen tevens korte verwijzingen te staan van de bestaande bron(nen) die voor het samenstellen van de figuur gebruikt is/zijn door middel van letters in superscript.
  • Tekst
   In de tekst wordt altijd verwezen naar de figuur met het nummer.
  • Onder figuur
   Figuur X. Titel figuur. aAuteur (jaartal, p. X). bAuteur (jaartal, p. X).
  • Bronnenlijst
   Standaardvermelding(en) van boek, tijdschriftartikel, webpagina, etc.
  Voorbeeld
  • Tekst
   … in Figuur 5 is te zien dat …
  • Bronnenlijst
   Fischer, T., & Julsing, M. (2014). Onderzoek doen! Kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e druk). Groningen: Noordhoff.
   Van der Donk, C., & Van Lanen, B. (2015). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.
  N.B. Dit is een fictief voorbeeld uit Word, de publicaties waar naar verwezen wordt bestaan wel. De volgorde bij het onderschrift is niet alfabetisch maar op volgorde van verwijzing in de figuur.

   
  6 Figuur gebaseerd op niet gepubliceerde bron(nen)
  De opmaak van een figuur bestaat, naast een verwijzing in de tekst, uit figuur + nummer + titel onder de figuur, gevolgd door een korte uitleg over de herkomst van de gegevens. Onder niet gepubliceerde bronnen valt alle informatie die voor de lezer van de tekst niet is terug te vinden, bijvoorbeeld informatie verkregen van een stageinstelling.
  • Tekst
   In de tekst wordt altijd verwezen naar de figuur met het nummer.
  • Onder figuur
   Figuur X. Titel figuur. Uitleg over herkomst.
  • Bronnenlijst
   Geen vermelding. 
  Voorbeeld
  • Tekst
   … in Figuur 6 is te zien dat … 
  N.B. Dit is een fictief voorbeeld uit Word. De datum verwijst naar de dag waarop de gegevens zijn verkregen.


  7 Figuur gebaseerd op eigen onderzoek
  Omdat de figuur geheel eigen werk is komt er nergens een bronvermelding te staan. De opmaak van een eigen figuur bestaat, naast een verwijzing in de tekst, uit figuur + nummer + titel onder de figuur.
  • Tekst
   In de tekst wordt altijd verwezen naar de figuur met het nummer.
  • Onder de figuur
   Figuur X. Titel figuur.
   Met een asterisk * kan eventueel een onderdeel van de figuur worden toegelicht.
  • Bronnenlijst
   Geen vermelding. 
  Voorbeeld
  • Tekst
   … in Figuur 7 is te zien dat …

  N.B. Dit is een fictief voorbeeld uit Word.