APA: Checklist

Hoe weet je of je de APA richtlijnen juist hebt toegepast zodat de beoordelaar jouw tekst niet zal afkeuren op het onjuist vermelden van de geraadpleegde bronnen?

Er bestaat geen officiële controlelijst. Als hulpmiddel is in samenspraak met enkele docenten een checklist opgesteld die iedereen kan hanteren bij het controleren op het juist toepassen van de APA-richtlijnen.

De checklist is een pdf-bestand van twee pagina’s en bestaat uit 30 punten, verdeeld in vier onderdelen: Algemeen, Bronvermelding in de tekst, Bronvermelding in de bronnenlijst en Juiste vermelding.

Creative Commons

  
Laatste aanvulling: 11 augustus 2021