APA: Word 2013 en 2016

Word 2013 of 2016 biedt de mogelijkheid om een citaat of een bronnenlijst op te nemen in een document volgens de APA-normen. De gebruiker hoeft alleen de gegevens van de geraadpleegde bron in te voeren.

Dat kan een gebruikelijke bron zijn, zoals een boek, artikel of website, maar ook de verwijzingen naar onder andere een film, rapport of illustratie zijn opgenomen.
 

Vermelding van een citaat of parafrase

  • Open Word, kies het tabblad Verwijzingen
  • Kies bij Stijl voor APA (is waarschijnlijk al geselecteerd)
  • Klik op Citaat invoegen en daarna op Nieuwe bron toevoegen
  • Vul alle gegevens van de bron in (let op het voorbeeld onderaan het venster) en klik op OK
  • In de tekst staat de verwijzing van de bron

 
Vermelding in een bronnenlijst

  • Open Word, kies het tabblad Verwijzingen
  • Klik op Bibliografie en daarna op Bibliografie invoegen
  • Alleen bronnen die bij Bronvermelding invoegen werden ingevoerd worden genoemd


Klik voor een uitgebreide uitleg op de helpfunctie in Word (het vraagteken rechtsboven) en zoek op APA, of klik op onderstaand pdf-bestand (7 pagina's) voor een aantal voorbeelden.

Let op: de verwijzingen in Word zijn niet altijd volgens de APA-richtlijnen zoals op deze website staan aangegeven. Dat komt onder meer doordat de Nederlandse vertaling soms (te) letterlijk is. Zo hanteert Word de term 'opgeroepen' in plaats van 'geraadpleegd' en wordt bij de datum de maand eerst genoemd in plaats van de dag. De optie 'Interview' bij 'Citaat invoegen' is onjuist, interviews staan wel in de tekst maar niet in de bronnenlijst (zie uitleg bij Persoonlijke communicatie).

Typefouten of het onjuist invullen van de gegevens worden door Word 2013 niet gecorrigeerd. Controleer daarom na invoer altijd of de verwijzingen volledig en juist gespeld zijn.

        

Handleiding

Leden van de Werkgroep APA hebben een handleiding gemaakt waarin uitgelegd wordt hoe de APA-richtlijnen kunnen worden toegepast in Word 2013 en 2016, gratis te downloaden via onderstaande link.

De APA-richtlijnen toepassen met behulp van Word 2013 en Word 2016

Word voor Apple MacBook wijkt soms af van Word van Microsoft, zie The APA-Team: APA in Word – Apple MacBook.

            


Laatste aanvulling: 21 juni 2019