Bronvermeldingen opslaan

Gespecialiseerde software kan helpen bij het op de juiste manier opslaan, bewerken en hergebruiken van de beschrijvende informatie (metadata) van publicaties.

Deze software identificeert gegevens (zoals titel, auteur, publicatiedatum etc.) en plaatst ze in een persoonlijke bibliotheek. Deze collectie kan vervolgens worden gebruikt om referenties toe te voegen aan een eigen artikel, scriptie of werkstuk.

De HAN biedt toegang tot EndNote: een (web)applicatie waarmee alle studenten en medewerkers op alle computers met een internetaansluiting hun literatuurverwijzingen kunnen opslaan, beheren en gebruiken.