Vraag en antwoord

Veelgestelde vragen over auteursrecht.

Een vraag over de APA richtlijnen? Kijk bij APA: Vraag en antwoord.

Mag ik een PowerPoint-presentatie met afbeeldingen gevonden op internet op OnderwijsOnline plaatsen?

Ja, als je de afbeeldingen ter toelichting van het onderwijs gebruikt. Er moet wel een bronvermelding bij staan van de binnen de opleiding geldende richtlijnen, bijvoorbeeld APA. Als de afbeeldingen alleen ter versiering zijn mogen deze alleen gebruikt worden met toestemming van de rechthebbende. Afbeeldingen die uitgebracht zijn onder een Creative Commonslicentie of zich in het publieke domein bevinden mogen altijd.

 

Rust op een screenshot ook auteursrecht, en wat is de juiste bronvermelding?

Met de knop "Print Screen" op het toetsenbord kunnen gemakkelijk screenshots van het beeldscherm gemaakt worden, maar de maker krijgt hierdoor niet het auteursrecht, dat ligt bij de rechthebbende van de website, software, etc.

Een screenshot mag alleen ter ondersteuning gebruikt worden van een tekst (bespreking, kritiek, recensie, etc.) of in een PowerPoint-presentatie en kan gelden als citaat. Op grond van het citaatrecht mag een relevant deel van een werk van iemand anders worden overgenomen - met bronvermelding. Hoewel de meeste citaten uitsluitend tekst bevatten, is het ook toegestaan om te citeren uit een visueel werk, zoals een foto, tekening, schilderij of film.

Bij de bronvermelding kan dan verwezen worden naar de website. Een screenshot van deze pagina kan als volgt worden omschreven:

  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (2012). Vraag en antwoord [Screenshot]. Geraadpleegd op 11 mei 2012, van http://specials.han.nl/sites/studiecentra/auteursrechten/faq/  

Zie eventueel ook The APA-Team: Screenshots.

        

Hoe kan de link van een afbeelding van internet worden teruggevonden?

Met behulp van de website TinEye is het makkelijk om de herkomst van een afbeelding terug te vinden. Ook met behulp van Google Search by image  kan gezocht worden naar afbeeldingen.

Als de herkomst van een afbeelding nergens gevonden kan worden mag de afbeelding niet worden gebruikt. Aangeraden wordt om dan een alternatieve afbeelding te zoeken, bij voorkeur in een databank met Open Inhoud.
 

Moet ik het aantal woorden uit een tijdschrift of boek zelf tellen om na te gaan of het een korte of lange overname is?

Nee, voor het tellen van het aantal woorden (inclusief de afbeeldingen, die gelden als 200 woorden) kan een aanvraag gedaan worden bij het Servicepunt Lesmateriaal en Auteursrecht.

Stuur hiervoor het document naar ServicepuntLesmateriaal@han.nl. Het Servicepunt Lesmateriaal laat weten of het document een korte of lange overname betreft en zal eventueel een advies geven voor plaatsing op OnderwijsOnline of in een reader. De aanvrager ontvangt binnen een dag reactie.

         

Mag een student een les van een docent filmen ten bate van afwezige studenten en dit op een afgeschermd netwerk plaatsen?

Een les mag gefilmd worden als de HAN, vertegenwoordigd door de senior-SLB’er, vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven. Omdat het auteursrecht bij de HAN ligt moeten student en/of docent hiervoor toestemming vragen.

De senior-SLB’er kan aangeven of er gefilmd mag worden en hoe de opname mag worden hergebruikt, bijvoorbeeld door het (tijdelijk) plaatsen in een afgeschermd netwerk. Een docent kan geen licentie tekenen, omdat alleen de HAN het auteursrecht bezit. De opnames zijn uitsluitend voor eigen gebruik van de student en mogen niet op enigerlei wijze verspreid worden.
 

Mag ik nieuwsberichten en tweets van internet overnemen, bijvoorbeeld voor mijn eigen weblog?

Het geheel overnemen van teksten (inclusief afbeeldingen, video’s, etc.) en tweets van anderen mag alleen met toestemming van de rechthebbende. Een citaat is zonder toestemming wel mogelijk, evenals retweeten en in bijna alle gevallen ook linken. Het kan zijn dat er vooraf al toestemming is gegeven, bijvoorbeeld door een Creative Commonslicentie. Bronvermelding is altijd verplicht.
Overigens heeft de HAN het auteursrecht op alles wat HAN-medewerkers produceren, mits gerelateerd aan het werk.
 

Mag ik een online video embedded linken, bijvoorbeeld een YouTube-video op OnderwijsOnline?

Ja, dat mag. Een embedded link maakt het mogelijk een beeld- of geluidsfragment van een externe website af te spelen binnen de eigen webpagina. Dit is toegestaan als het originele bestand door of met toestemming van de auteursrechthebbende is geplaatst. De link mag ook geen toegangsmaatregelen omzeilen die bedoeld zijn om het bestand alleen toegankelijk te maken voor een afgeschermde groep. Bronvermelding blijft verplicht.
 

Mag ik mijn kennisclip op YouTube zetten en mag ik daarin auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken?

Iedere HAN-medewerker is vrij om buiten OnderwijsOnline of Teams materiaal te plaatsen, dus ook op YouTube. Wanneer de video geheel eigen werk is hoeft alleen toestemming gevraagd te worden aan de faculteitsdirectie (via de eigen leidinggevende), omdat het auteursrecht bij de HAN ligt. Dit geldt ook als de video in eigen tijd gemaakt is, mits gerelateerd aan het werk. Studenten zijn niet in dienst van de HAN en hoeven daarom geen toestemming te vragen.

Als in de video auteursrechtelijk beschermd materiaal (teksten, foto’s, video, etc.) wordt opgenomen, is voor plaatsing op YouTube toestemming nodig van degene die het auteursrecht heeft. Het is echter wel toegestaan om uit auteursrechtelijk beschermd materiaal te citeren. Het geciteerde werk moet dan wel ter ondersteuning van de video zijn en niet ter illustratie, om de video “op te leuken”. In het laatste geval wordt geadviseerd om materiaal te gebruiken waarop een Creative Commonslicentie berust of anderszins vrij te gebruiken is (zie ook Open inhoud). Bronvermelding is altijd verplicht.

Zie eventueel ook het blogbericht The APA-Team: Videoverslag.

 

Hoe kan ik een vraag stellen aan het Auteursrecht Informatiepunt?

Stuur een e-mail naar auteursrecht@han.nl, wij doen ons best deze zo snel mogelijk te beantwoorden.