Gebruik van bronnen

Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs gelden verschillende richtlijnen, afhankelijk van de situatie waarin het gebruikt wordt.

Hier wordt onderscheid gemaakt tussen:

 

Readerovereenkomst

De Vereniging Hogescholen heeft met ingang van 1 januari 2021 een afkoopregeling getroffen voor overnames van korte teksten uit auteursrechtelijk beschermd werk: de Easy Access-regeling (hbo). In de praktijk houdt de overeenkomst in dat docenten niet voor iedere overname apart toestemming bij de maker/uitgever hoeven aan te vragen, zoals de Auteurswet voorschrijft.
Stichting UvO is de uitvoeringsorganisatie van de Easy Access-regeling. Het Servicepunt Lesmateriaal zorgt voor de administratie van alle actuele readers en stuurt van iedere reader (digitaal of op papier) een controle-exemplaar op naar Stichting UvO. Het Servicepunt Lesmateriaal is opgericht omdat het College van Bestuur niet alleen de uitvoering van de Easy Access-regeling belangrijk vindt, maar ook wil dat docenten hierbij geholpen worden.
Dit alles onder het motto: docenten zorgen voor de inhoud, het Servicepunt Lesmateriaal voor de controle en administratie. Zie ook de infographic.


Laatste update: 26 april 2021