Gebruik van bronnen

Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs gelden verschillende richtlijnen, afhankelijk van de situatie waarin het gebruikt wordt.

Hier wordt onderscheid gemaakt tussen:


Onderstaand stroomschema biedt een handig overzicht voor het hergebruik van materiaal voor een reader (zowel papier als digitaal) en een digitale leeromgeving zoals Scholar.

Readerovereenkomst

De Vereniging Hogescholen heeft een afkoopregeling getroffen voor overnames van korte teksten uit auteursrechtelijk beschermd werk: de readerovereenkomst. In de praktijk houdt de overeenkomst in dat docenten niet voor iedere overname apart toestemming bij de maker/uitgever hoeven aan te vragen, zoals de Auteurswet voorschrijft.
Stichting UvO is de uitvoeringsorganisatie van de readerovereenkomst. Het Servicepunt Lesmateriaal zorgt voor de administratie van alle actuele readers en stuurt van iedere reader (digitaal of op papier) een controle-exemplaar op naar Stichting UvO. Het Servicepunt Lesmateriaal is opgericht omdat het College van Bestuur niet alleen de uitvoering van de readerovereenkomst belangrijk vindt, maar ook wil dat docenten hierbij geholpen worden.
Dit alles onder het motto: docenten zorgen voor de inhoud, het Servicepunt Lesmateriaal voor de controle en administratie.