Docenten: In de les

Tijdens lessen en hoorcolleges wordt veelvuldig gebruik gemaakt van informatie. De docent geeft zijn eigen kennis door en gebruikt bestaande informatie uit boeken, tijdschriften, internet, etc.

Informatie wordt mondeling doorgegeven maar ook door middel van bijvoorbeeld PowerPoint-presentaties en kopieën.

Een docent mag in de les auteursrechtelijk beschermde werken laten zien, zoals afbeeldingen, foto’s en filmbestanden op dvd of internet, eventueel als onderdeel van een PowerPoint-presentatie. Dit valt onder de vertoningsbeperking.

Ook mogen er kopieën uitgedeeld worden van bijvoorbeeld een tijdschriftartikel of een hand-out van de presentatie. Hierbij geldt wel dat het materiaal onderdeel moet uitmaken van het onderwijsprogramma en dat de kopieën niet meer mogen zijn dan 50 pagina’s uit een publicatie, op voorwaarde dat dit maximum 25% van dat werk is.

Voor het plaatsen van beschermde werken in een digitale leeromgeving, zoals OnderwijsOnline en Teams, al dan niet als onderdeel van bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie, gelden andere regels, zie hiervoor Docenten: OnderwijsOnline en Teams.


Laatste update: 26 april 2021