Docenten: In readers

Wanneer er twee of meer artikelen met auteursrechtelijk beschermd werk in één document worden geplaatst is er sprake van een reader.

Ook een verzameling digitale documenten (in een PowerPoint-presentatie, een verzameling afbeeldingen, etc.) kan als een reader gelden, zie hiervoor Docenten: OnderwijsOnline en Teams.

Docenten die een papieren reader willen aanbieden wordt aangeraden zich de volgende vragen te stellen:

Betreft het eigen werk?

Eigen werk, bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie, hoeft niet te worden aangemeld. Om verwarring te voorkomen wordt aanbevolen de tekst "Alle afbeeldingen en teksten zijn eigen werk, tenzij anders vermeld" in het document op te nemen. Tenzij anders afgesproken ligt het auteursrecht bij de HAN.

Het Servicepunt Lesmateriaal raadt echter aan om ook documenten zonder auteursrechtelijk beschermd materiaal te laten controleren omdat soms foto's, tabellen, etc. over het hoofd worden gezien.

Wanneer het eigen werk teksten of afbeeldingen bevat afkomstig van het internet, ongeacht of deze auteursrechtelijk beschermd zijn, is bronvermelding altijd verplicht. De bronvermelding bestaat uit de link (zo specifiek mogelijk) en de datum van raadpleging. De link kan bij de tekst of afbeelding, of onderaan het document gezet worden.

   

Heeft de maker van het materiaal toestemming gegeven voor hergebruik?

Steeds vaker willen auteurs, kunstenaars, wetenschappers, docenten en alle andere creatieve makers de vrijheid hebben om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan. Met een Creative Commonslicentie behouden zij al hun rechten, maar geven ze anderen toestemming om hun werk te verspreiden, met anderen te delen, of bij sommige licenties, ook om het werk te bewerken. 
Met een keuze uit zes (gratis) beschikbare standaardlicenties bepaalt de auteursrechthebbende in welke mate zijn of haar werk verder verspreid mag worden, en onder welke voorwaarden dit mag.

In sommige gevallen is materiaal helemaal niet auteursrechtelijk beschermd. Op wetten, besluiten en verordeningen, rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen zit geen auteursrecht (artikel 11 Auteurswet). Dit geldt ook voor werken die onder in het publieke domein vallen, omdat de auteurs langer dan 70 jaar overleden zijn.

Uiteraard blijven de regels voor bronvermelding ook bij dit materiaal gewoon van kracht.

Voor meer uitleg over Creative Commons en Publiek Domein zie Open Inhoud.

Als het materiaal geen (bruikbare) creative commonslicentie heeft en niet auteursrechtvrij is, ga dan verder met de volgende vraag.

 

Valt de overname binnen de Easy Access-regeling?

Voor overnames is geen vergoeding verschuldigd als deze binnen de Easy Access-regeling (hbo) van Stichting UvO valt:

  • Pagina's 
    Tot en met 50 pagina's mogen worden overgenomen, op voorwaarde dat dit niet meer is dan 25% van het complete werk (een boek, een nummer van een tijdschrift, etc.). Dit geldt voor papier en digitaal materiaal.
  • Afbeeldingen
    Tot en met 50 afbeeldingen mogen worden overgenomen in presentaties (PowerPoint, Prezi, e.d.), op voorwaarde dat het niet meer dan 10 werken van dezelfde maker zijn en niet meer dan 25 afbeeldingen uit hetzelfde werk.

Uiteraard blijven de regels voor bronvermelding ook bij dit materiaal gewoon van kracht.

Neem bij twijfel contact op met het Servicepunt Lesmateriaal en Auteursrecht of via ServicepuntLesmateriaal@han.nl. Zij geven advies en ondersteunen bij de opmaak van het document. Zie eventueel ook de infographic.

Als de overname niet aan bovenstaande richtlijnen voldoet, ga dan verder met de volgende vraag.

         

Valt de overname buiten de Easy Access-regeling?

Voor overnames langer dan hierboven beschreven moet voorafgaand aan het plaatsen op OnderwijsOnline of Teams toestemming worden verkregen. Probeer eerst rechtstreeks bij de rechthebbende toestemming te krijgen. 

Wanneer dit niet lukt kun er contact opgenomen worden met het Servicepunt Lesmateriaal en Auteursrecht: zij kunnen een overeenkomst regelen via Stichting UvO.

Omdat aan lange overnames kosten verbonden zijn, zal voor deze aanvragen toestemming door de academiemanger of -directeur moeten worden gevraagd. Het Servicepunt Lesmateriaal berekent vooraf wat de overnamekosten zullen zijn. Voor publicaties die niet meer leverbaar zijn kan een gereduceerd tarief gerekend worden. Neem voor de exacte tarieven en voorwaarden contact op met het Servicepunt Lesmateriaal en Auteursrecht.

En uiteraard blijven de regels voor bronvermelding ook bij dit materiaal gewoon van kracht.

 

Laatste update: 26 april 2021