Docenten: In readers

Wanneer er twee of meer artikelen met auteursrechtelijk beschermd werk in één document worden geplaatst is er sprake van een reader.

Ook een verzameling digitale documenten (in een PowerPoint-presentatie, een verzameling afbeeldingen, etc.) kan als een reader gelden, zie hiervoor Docenten: OnderwijsOnline.

Docenten die een papieren reader willen aanbieden wordt aangeraden zich de volgende vragen te stellen:

Betreft het eigen werk?

Eigen werk, bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie, hoeft niet te worden aangemeld. Om verwarring te voorkomen wordt aanbevolen de tekst "Alle afbeeldingen en teksten zijn eigen werk, tenzij anders vermeld" in het document op te nemen. Tenzij anders afgesproken ligt het auteursrecht bij de HAN.

Het Servicepunt Lesmateriaal raadt echter aan om ook documenten zonder auteursrechtelijk beschermd materiaal te laten controleren omdat soms foto's, tabellen, etc. over het hoofd worden gezien.

Wanneer het eigen werk teksten of afbeeldingen bevat afkomstig van het internet, ongeacht of deze auteursrechtelijk beschermd zijn, is bronvermelding altijd verplicht. De bronvermelding bestaat uit de link (zo specifiek mogelijk) en de datum van raadpleging. De link kan bij de tekst of afbeelding, of onderaan het document gezet worden.

   

Heeft de maker van het materiaal toestemming gegeven voor hergebruik?

Steeds vaker willen auteurs, kunstenaars, wetenschappers, docenten en alle andere creatieve makers de vrijheid hebben om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan. Met een Creative Commonslicentie behouden zij al hun rechten, maar geven ze anderen toestemming om hun werk te verspreiden, met anderen te delen, of bij sommige licenties, ook om het werk te bewerken. 
Met een keuze uit zes (gratis) beschikbare standaardlicenties bepaalt de auteursrechthebbende in welke mate zijn of haar werk verder verspreid mag worden, en onder welke voorwaarden dit mag.

In sommige gevallen is materiaal helemaal niet auteursrechtelijk beschermd. Op wetten, besluiten en verordeningen, rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen zit geen auteursrecht (artikel 11 Auteurswet). Dit geldt ook voor boeken die onder het publieke domein vallen omdat de auteurs langer dan 70 jaar overleden zijn.

Uiteraard blijven de regels voor bronvermelding ook bij het linken naar dit materiaal gewoon van kracht.

Voor meer uitleg over Creative Commons en Publiek Domein zie Open Inhoud.

Als het materiaal geen (bruikbare) creative commonslicentie heeft en niet auteursrechtvrij is, ga dan verder met de volgende vraag.

  

Betreft het een "Korte overname"?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen korte en langere overnames. Voor korte overnames is geen vergoeding verschuldigd, hiervoor geldt de readerovereenkomst van Stichting UvO. Alle overnames dienen bij het Servicepunt Lesmateriaal gemeld te worden. Het Servicepunt Lesmateriaal controleert de reader aan de hand van de richtlijnen van Stichting UvO op auteursrechten en stuurt binnen de gestelde termijn een exemplaar aan Stichting UvO.

Bronvermelding is altijd verplicht, maak hiervoor gebruik van de bij opleiding geldende richtlijnen, bijvoorbeeld de APA normen, en vermeld bij boeken, indien beschikbaar, ook het ISBN.

De belangrijkste richtlijnen voor de korte overname zoals hieronder beschreven, kunnen worden teruglezen op de Insitepagina van het Servicepunt Lesmateriaal & auteursrecht.

 • Non-literair werk
  Maximaal 10.000 woorden en maximaal 1/3 deel van het boek. Een afbeelding telt voor 200 woorden.
 • Literair werk
  Maximaal 100 regels poëzie of 2500 woorden proza en maximaal 1/10 deel van het oorspronkelijke werk. Een afbeelding telt voor 200 woorden.
 • Artikel
  Maximaal 8.000 woorden en maximaal 1/3 deel van het tijdschrift. Een afbeelding telt voor 200 woorden.
 • Geredigeerde rechterlijke uitspraak
  Maximaal 1 hele uitspraak en maximaal 1/3 van het  oorspronkelijke werk waar deze uit genomen is. Niet-geredigeerde rechterlijke uitspraken (www.rechtspraak.nl) en wetteksten mogen onbeperkt worden gebruikt.
 • Liedteksten
  Maximaal een refrein en een couplet en maximaal 1/5 van het oorspronkelijke werk.
 • Notenschrift
  Maximaal 5 notenbalken en maximaal 1/5 van het oorspronkelijke werk.

Uiteraard blijven de regels voor bronvermelding ook bij het linken naar dit materiaal gewoon van kracht.

Als het materiaal niet aan bovenstaande richtlijnen voldoet, ga dan verder met de volgende vraag.

Wat moet ik met een "Lange overname"?

Voor overnames langer dan hierboven beschreven moet voorafgaand aan publicatie toestemming worden verkregen van de rechthebbende of Stichting UvO en een vergoeding worden betaald. 
Wanneer dit niet lukt kan er contact worden opgenomen met de medewerkers van het Servicepunt Lesmateriaal; zij kunnen de toestemming regelen via Stichting UvO.

Omdat hier meestal kosten aan verbonden zijn is het aan te bevelen om te kijken of het document ingekort kan worden, zodat het onder de afkoopregeling valt. Alle lange overnames worden geregistreerd en bewaard met de toestemming door het Servicepunt Lesmateriaal.

Het Servicepunt Lesmateriaal berekent vooraf wat de overnamekosten zullen zijn. Voor publicaties die niet meer in de handel te verkrijgen zijn geldt een gereduceerd tarief. Neem voor de exacte tarieven en voorwaarden contact op met het Servicepunt Lesmateriaal & auteursrecht.  
 
En uiteraard blijven de regels voor bronvermelding ook bij het linken naar dit materiaal gewoon van kracht.