Docenten: OnderwijsOnline

Docenten die auteursrechtelijk beschermd materiaal willen aanbieden op OnderwijsOnline, Teams of een andere digitale leeromgeving wordt aangeraden zich de volgende vragen te stellen:

Betreft het eigen werk?

Eigen werk, bijvoorbeeld een PowerPoint-presentatie zonder extern materiaal, hoeft niet te worden aangemeld. Om verwarring te voorkomen kan eventueel de tekst "Alle afbeeldingen en teksten zijn eigen werk, tenzij anders vermeld" in het document op te nemen. Tenzij anders afgesproken ligt het auteursrecht bij de HAN.

Het Readerbureau raadt echter aan om ook documenten zonder auteursrechtelijk beschermd materiaal te laten controleren, omdat soms foto's, tabellen, etc. over het hoofd worden gezien.
Wanneer het eigen werk teksten of afbeeldingen bevat afkomstig van het internet, ongeacht of deze auteursrechtelijk beschermd zijn, is bronvermelding altijd verplicht. De bronvermelding bestaat uit de door de opleiding gehanteerde richtlijnen, bijvoorbeeld APA.

Als het materiaal geen eigen werk betreft, ga dan verder met de volgende vraag.

  

Is het mogelijk om naar het materiaal te linken?

Linken naar legaal geplaatste content (eventueel embedded) op internet is altijd toegestaan en hoeft niet aangemeld te worden bij het Servicepunt Lesmateriaal of Stichting UvO. Ook kan er op deze wijze verwezen worden naar bestanden die groter zijn dan 50 MB (de maximale grootte voor OnderwijsOnline-bestanden), bijvoorbeeld audiovisueel materiaal.

Uiteraard blijven de regels voor bronvermelding ook bij het linken naar dit materiaal gewoon van kracht.

Als het niet mogelijk is om naar dit materiaal te linken, ga dan verder met de volgende vraag.

       

Heeft de maker van het materiaal toestemming gegeven voor hergebruik?

Steeds vaker willen auteurs, kunstenaars, wetenschappers, docenten en alle andere creatieve makers de vrijheid hebben om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan. Met een Creative Commonslicentie behouden zij al hun rechten, maar geven ze anderen toestemming om hun werk te verspreiden, met anderen te delen, of bij sommige licenties, ook om het werk te bewerken. 
Met een keuze uit zes (gratis) beschikbare standaardlicenties bepaalt de auteursrechthebbende in welke mate zijn of haar werk verder verspreid mag worden, en onder welke voorwaarden dit mag.

In sommige gevallen is materiaal helemaal niet auteursrechtelijk beschermd. Op wetten, besluiten en verordeningen, rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen zit geen auteursrecht (artikel 11 Auteurswet). Dit geldt ook voor boeken die onder in het publieke domein vallen, omdat de auteurs langer dan 70 jaar overleden zijn.

Uiteraard blijven de regels voor bronvermelding ook bij dit materiaal gewoon van kracht.

Voor meer uitleg over Creative Commons en Publiek Domein zie Open Inhoud.

Als het materiaal geen (bruikbare) creative commonslicentie heeft en niet auteursrechtvrij is, ga dan verder met de volgende vraag.

 

Betreft het "Korte overnames"?

Voor korte overnames is geen vergoeding verschuldigd, hiervoor geldt de readerovereenkomst van Stichting UvO. Om deze reden dienen korte overnames altijd de voorkeur te hebben boven lange overnames.

De belangrijkste richtlijnen voor de korte overname worden hieronder beschreven. Neem bij twijfel contact op met het Servicepunt Lesmateriaal en Auteursrecht of via ServicepuntLesmateriaal@han.nl. Zij tellen op verzoek het aantal woorden en ondersteunen bij de opmaak van het document.

 • Non-literair werk
  Maximaal 10.000 woorden en maximaal 1/3 deel van het boek. Een afbeelding telt voor 200 woorden.
 • Literair werk
  Maximaal 100 regels poëzie of 2500 woorden proza en maximaal 1/10 deel van het oorspronkelijke werk. Een afbeelding telt voor 200 woorden.
 • Artikel
  Maximaal 8.000 woorden en maximaal 1/3 deel van het tijdschrift. Een afbeelding telt voor 200 woorden.
 • Geredigeerde rechterlijke uitspraak
  Maximaal 1 hele uitspraak en maximaal 1/3 van het oorspronkelijke werk waar deze uit genomen is. Niet-geredigeerde rechterlijke uitspraken (www.rechtspraak.nl) en wetteksten (https://wetten.overheid.nl/zoeken) mogen onbeperkt worden gebruikt.
 • Liedteksten
  Maximaal een refrein en een couplet en maximaal 1/5 van het oorspronkelijke werk.
 • Notenschrift
  Maximaal 5 notenbalken en maximaal 1/5 van het oorspronkelijke werk.

Uiteraard blijven de regels voor bronvermelding ook bij dit materiaal gewoon van kracht.

Als het materiaal niet aan bovenstaande richtlijnen voldoet, ga dan verder met de volgende vraag.

         

Wat moet ik met "Lange overnames"?

Voor overnames langer dan hierboven beschreven moet voorafgaand aan publicatie toestemming worden verkregen. Probeer eerst rechtstreeks bij de rechthebbende toestemming te krijgen. 

Wanneer dit niet lukt kun je contact opnemen met de medewerkers van het Servicepunt Lesmateriaal en Auteursrecht: zij kunnen de toestemming regelen via Stichting UvO.

Omdat aan lange overnames kosten verbonden zijn, moet voor deze aanvragen altijd toestemming door de instituutsdirecteur worden gegeven. Het Readerbureau berekent vooraf wat de overnamekosten zullen zijn. Voor publicaties die niet meer in de handel te verkrijgen zijn geldt een gereduceerd tarief. Neem voor de exacte tarieven en voorwaarden contact op met het Servicepunt Lesmateriaal en Auteursrecht.

En uiteraard blijven de regels voor bronvermelding ook bij dit materiaal gewoon van kracht.

         

Hoe link ik in OnderwijsOnline?

Veel van het materiaal dat op OnderwijsOnline staat of stond kan ook gelezen, gedownload of geprint worden door te linken naar de websites van de uitgevers waarmee de HAN Studiecentra een licentie hebben afgesloten.

Dit is volkomen legaal en kun je zelf direct doen. Je hoeft dus geen contact te zoeken met het Readerbureau of met Stichting Uv). Zie ook Doorlinken artikel vs. plaatsen artikel.

  

Hoe kan een bron teruggevonden worden?

De bestaande download of scan van het artikel of boek zal bijna altijd gegevens bevatten waarmee het mogelijk is om de originele bron (terug) te vinden.

Volg daarvoor de volgende stappen:

Zoek in de download of scan naar de titel van het tijdschrift waarin het artikel gepubliceerd is en naar het jaar van publicatie.

Ga naar de lijst met Online Tijdschriften van de HAN Studiecentra.

Kijk in de lijst of het betreffende tijdschrift daar bij staat en controleer of we toegang hebben tot het betreffende jaar. Let daarbij ook op het embargo: geen toegang tot bijvoorbeeld de meest recente jaargang.

Klik, als de HAN toegang heeft tot het tijdschrift en de jaargang, door tot de beschrijving van het bewuste artikel of hoofdstuk.

Kopieer de link naar de .pdf niet, want deze werkt vaak maar kort. Ga in plaats daarvan verder met links samenstellen.

Probeer als de HAN geen toegang heeft het volledige artikel met Google te vinden. Tip: Zet de titel tussen aanhalingstekens. Als het gratis beschikbaar is kan naar de website worden gelinkt.

 

Hoe stel ik een link samen?

Het correct linken naar een artikel of hoofdstuk is helaas niet altijd eenvoudig. De link die in adresbalk verschijnt geeft meestal de volgende dag en/of bij een andere gebruiker een foutmelding.

Hieronder wordt voor enkele van de belangrijkste databanken uitgelegd hoe een stabiele link (persistent url) kan worden worden samengesteld die voor iedereen met een HAN-account altijd en overal zal werken.

Links samenstellen naar artikelen in Academic Search Complete.pdf

Links samenstellen naar artikelen in Cinahl.pdf

Links samenstellen naar artikelen in LexisNexis.pdf

Links samenstellen naar artikelen in Science-Direct.pdf

Links samenstellen naar artikelen in Springerlink.pdf

Links samenstellen naar artikelen in Wiley Online Library.pdf

Neem bij problemen of onduidelijkheden contact op via auteursrecht@han.nl.