Studenten

Studenten gebruiken voor hun afstudeeropdrachten en andere werkstukken auteursrechtelijk beschermde werken, zoals boeken, tijdschriften en internetbronnen.

Uit deze werken mag geciteerd worden zonder toestemming, maar altijd met bronvermelding. De meeste opleidingen hanteren hiervoor de APA-normen.

Afstudeerwerkstukken kunnen na beoordeling door de opleiding worden opgenomen in de HBO Kennisbank, een gratis toegankelijke databank waar de beste publicaties van alle Nederlandse hogescholen worden verzameld. Omdat de student de auteursrechthebbende is moet hij of zij altijd akkoord gaan met plaatsing in de HBO Kennisbank middels een Toestemmingsformulier.
Kijk voor meer informatie op Zelf publiceren: Studenten.

Afbeeldingen

Veel studenten illustreren hun werkstuk met afbeeldingen gevonden op internet. Behalve dat ook hier bronvermelding verplicht is, is het vooraf raadzaam om na te gaan of en hoe de afbeeldingen mogen worden hergebruikt als de afstudeeropdracht online wordt gezet in bijvoorbeeld de HBO Kennisbank. Met name commerciële fotoagentschappen kunnen (financiële) voorwaarden hebben.

Afbeeldingen mogen alleen ter ondersteuning van de tekst gebruikt worden, en er moet in de tekst naar verwezen worden, tenzij er toestemming van de auteur is of het om eigen werk gaat.


Laatste update: 26 april 2021