Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals teksten, foto's, software, uitvindingen, merknamen en waardevolle kennis. 

De essentie ervan is dat: alleen degene die over het eigendomsrecht van een intellectuele creatie beschikt deze mag produceren, vastleggen, publiceren of vermenigvuldigen.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van welke vormen van intellectuele eigendom voor de HAN van belang zijn: