Auteursrecht

Auteursrecht is het recht van de maker van een oorspronkelijk (of origineel) werk, om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Voor werknemers in het hoger beroepsonderwijs is de maker van een werk de werkgever. Bij wie het auteursrecht rust is in de CAO geregeld. Tevens is een en ander bepaald in de Auteurswet:

Artikel 7 Auteurswet
Indien de arbeid in dienst van een ander verricht, bestaat in het vervaardigen in het vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, dan wordt tenzij tussen partijen anders is overeengekomen als de maker van die werken aangemerkt degene in wiens dienst de werken zijn vervaardigd.

Artikel E-7 van de CAO HBO 
Rechten op het auteursrecht almede de baten voortvloeiend uit het vervaardigen van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst in de zin van de auteurswet komen toe aan de werkgever in het vervaardigen door de werknemer in de uitoefening van zijn functie is of wordt verricht ten behoeve van de werkgever.
 

In onderstaand stroomschema is kort weer gegeven hoe het HAN-beleid in deze is vastgesteld. 


Over de praktische uitvoering van dit beleid zie: Open Access publiceren


Meer vragen over auteursrecht? Kijk op: Auteursrechten in het hoger onderwijs.