Octrooirecht

Een octrooi (ook wel patent genoemd) is het exclusieve recht om een uitvinding te mogen maken, gebruiken of verkopen in een bepaald land.

Door het octrooirecht kan de HAN een ander verbieden een uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied, gedurende een bepaalde periode.

Om voor octrooibescherming in aanmerking te komen, moet het gaan om een technische uitvinding waarbij aan drie eisen moet zijn voldaan:
• De uitvinding moet nieuw zijn.
• De uitvinding moet inventief zijn en mag niet voor de hand liggen
• De uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn
Zie ook artikel 2 van de Rijksoctrooiwet

Op grond van artikel E-7 CAO HBO komen recht op grond van octrooi toe aan de werkgever indien het uitvinden door de werknemer in de uitoefening van zijn functie is of wordt verricht ten behoeve van de werkgever:

1. Het intellectuele eigendom van het auteursrecht ligt bij de HAN en niet bij de werknemer indien het gemaakte werk binnen de taakomschrijving/uitoefening van de functie van de werknemer valt (ook al is het werk in eigen tijd gemaakt).

2. Het intellectuele eigendom van het octrooirecht is altijd van de HAN (werkgever) indien de vinding is gedaan door werknemer die in dienst is bij de HAN.

3. Voor vragen over intellectueel eigendom kan de onderzoeker/docent terecht bij het auteursrechteninformatiepunt van de HAN.

4. Bij het aangaan van samenwerkingen, overeenkomsten etc. dienen betrokkenen er voor te zorgen dat de afspraken over het intellectueel eigendom goed meegenomen worden. Juridische Zaken van de HAN kan hierbij ondersteuning bieden door een contract te checken of helpen een contract op te stellen. Dit schept helderheid.

5. In beginsel wordt door de HAN geen octrooi aangevraagd.

6. Het is wel zinvol voor onderzoekers om de voorprocedure voor een octrooiaanvraag te doorlopen. Er kan bij het octrooicentrum gratis onderzoek gedaan worden of op een vinding al octrooi is aangevraagd. Ook al vraagt de HAN geen octrooi aan, dit kan zeer waardevolle informatie opleveren voor de onderzoeker omdat hij zo wereldwijd inzicht krijgt in vindingen die verband houden met zijn eigen onderzoek.

Hieronder wordt in 2 stroomschema's weergegeven hoe het HAN-beleid inzake octrooirecht in de praktijk werkt: