Portretrecht

Portretten kunnen in opdracht zijn gemaakt van een geportretteerde of niet in opdracht zijn gemaakt.

Voor openbaarmaking van portretten in opdracht is altijd toestemming van de geportretteerde nodig. Zie artikel 19 en 20 Auteurswet.

Voor portretten die niet in opdracht zijn gemaakt gelden andere regels. In artikel 21 Auteursrecht is het volgende opgenomen: is een portret gemaakt zonder daartoe strekkende opdracht dan is openbaarmaking daarvan niet geoorloofd voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen openbaarmaking verzet.

Bij portretten die niet in opdracht van geportretteerde zijn gemaakt moet alleen vooraf toestemming gevraagd worden in de volgende gevallen:

  • Indien bekende mensen op het portret staan
  • Indien kinderen op het portret staan
  • Indien het portret voor “unieke of aparte” zaken wordt gebruikt. Denk hierbij aan maken van brochures, promotiemateriaal.
  • Indien personen buiten de HAN bijvoorbeeld leerlingen van stagescholen, werknemers van stagebedrijven en simulatiepatiënten op het portret staan
  • Het niet in lijn is met de wet bescherming persoonsgegevens