Tekeningen- en modellenrecht

Het tekeningen- en modellenrecht beschermt tekeningen en modellen met betrekking tot het nieuwe uiterlijk van een gebruiksvoorwerp.

Bij een tekening gaat het om tweedimensionale tekeningen en bij modellen om driedimensionaal.
Het moet om een gebruiksvoorwerp gaan: wanneer het niet gebruikt kan worden, wordt het niet beschermd door de Benelux Tekeningen en Modellen Wet (BTMW).

Om voor bescherming in aanmerking te komen moet het gaan om een nieuw product (art. 1 en art. 4 sub a BTMW). Daarnaast mag het model of de tekening niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden en de kenmerkende eigenschappen moeten duidelijk uit het depot af te leiden zijn (art. 4 sub e en f BTMW). Er mag ook geen technisch oogmerk zijn (art. 2 lid 1 sub a BTMW): dan valt het onder het octrooirecht.