Plagiaat

Plagiaat is het geheel of gedeeltelijk overnemen van andermans werk zonder bronvermelding, waarbij de maker zich bedoeld of onbedoeld als de oorspronkelijke auteur voordoet.

Om onbedoeld plagiaat te voorkomen heeft SURF vuistregels voor het geoorloofd hergebruik van materiaal op een rijtje gezet in Vuistregels plagiaat.
 
SimCheck

Om te voorkomen dat studenten desondanks hun werkstukken zonder bronvermelding bij elkaar knippen en plakken maken we bij de HAN gebruik van SimCheck. Deze software dient als hulpmiddel bij het beoordelen van de authenticiteit van ingeleverd werk. SimCheck is geïntegreerd in Handin (de HAN-brede applicatie voor digitaal inleveren en digitaal beoordelen van summatieve opdrachtgestuurde toetsen).  Een inlevering wordt automatisch gescand op overeenkomsten tussen het ingeleverde werk en andere documenten en internetbronnen. Dit vraagt geen extra handeling van de student. Een beoordelaar kan de SimCheck-rapportage via Handin inzien. Ook is SimCheck geïntegreerd in het HAN-DPF zolang deze applicatie nog gebruikt wordt.  

Voor enkele opleidingen die programmatisch toetsen en om die reden niet met Handin, maar met Scorion werken, is de stand alone versie van SimCheck beschikbaar gesteld. Dit betekent dat de student twee keer zijn product moet uploaden: zowel  via een door de opleiding gegeven link in SimCheck als in de gebruikte applicatie voor inleveren. De beoordelaar kan in SimCheck inloggen om de rapportage in te zien. Deze stand alone versie geeft dezelfde rapportage als de geïntegreerde versie. 

Voor meer informatie ga naar SimCheck.

Meer informatie over het beleid van de HAN op het gebied van plagiaat is te vinden op E-learning.