Plagiaat

Plagiaat is het geheel of gedeeltelijk overnemen van andermans werk zonder bronvermelding, waarbij de maker zich bedoeld of onbedoeld als de oorspronkelijke auteur voordoet.

Om (onbedoeld) plagiaat te voorkomen heeft SURF vuistregels voor het geoorloofd hergebruik van materiaal op een rijtje gezet in Vuistregels plagiaat.
 
Ouriginal
Om te voorkomen dat studenten desondanks hun werkstukken zonder bronvermelding bij elkaar knippen en plakken maken we bij de HAN sinds 1 december 2021 gebruik van Ouriginal. Deze software dient als hulpmiddel bij het beoordelen van de authenticiteit van ingeleverd werk. Ouriginal is geïntegreerd in Handin (de HAN-brede applicaties voor digitaal inleveren en digitaal beoordelen van summatieve opdrachtgestuurde toetsen). Een ingeleverd verslag wordt automatisch gescand op overeenkomsten met verslagen van universiteiten en hogescholen, online artikelen en andere internetbronnen. Dit vraagt geen extra handeling van de student. Een beoordelaar kan de Ouriginal-rapportage via Handin inzien.
Meer informatie? Kijk op Ouriginal.
 
Zelf je verslag nakijken op plagiaat? Gebruik de Gratis Plagiaat Checker van Scribbr.

 
Laatste aanvulling: 24 februari 2023