Open Access publiceren

Ieder jaar produceren de studenten, docenten en lectoren van deHAN honderden onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen. Deze warentotvoor kortmeestalmoeilijk te vinden.Afstudeerverslagen stonden alleen als papieren exemplaar in de Studiecentra.En onderzoeken, papers en artikelen waren alleen binnen de hogeschool te bekijken of verschenen in dure boeken of tijdschriften waar de HAN lang niet altijd een abonnement op had.

Aan deze situatie komt verandering. Sindsdecember 2012committeert de HAN zichofficieel aan het uitgangspunt dat haar opbrengsten van publiek gefinancierd onderzoek zoveel mogelijk Open Access beschikbaar gesteld moeten worden.

Zie voor nadere informatie over het beleid van de HAN op dit gebied depaginaKennisdisseminatie- en publicatiebeleid.

In de praktijkbestaat de mogelijkheidom Open Access te publiceren al een tijd,door de aansluiting van de HAN bijHBO Kennisbank, Narcis en Lectoren.nl.Medewerkers en studenten kunnen publicatiesdigitaal aanbieden aan de studiecentra.Diezorgen er dan voor dat ze op HBO Kennisbankworden geplaatst endaarmee wereldwijd gratis beschikbaar komen.

Kijk bij medewerkers en studenten voornadere uitleg over Open Access publiceren.