Open Access publiceren

Ieder jaar produceren de studenten, docenten en lectoren van de HAN honderden onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen. Deze waren tot voor kort meestal moeilijk te vinden. Afstudeerverslagen stonden alleen als papieren exemplaar in de Studiecentra. En onderzoeken, papers en artikelen waren alleen binnen de hogeschool te bekijken of verschenen in dure boeken of tijdschriften waar de HAN lang niet altijd een abonnement op had.

Aan deze situatie komt verandering. Sinds december 2012 committeert de HAN zich officieel aan het uitgangspunt dat haar opbrengsten van publiek gefinancierd onderzoek zoveel mogelijk Open Access beschikbaar gesteld moeten worden.

Zie voor nadere informatie over het beleid van de HAN op dit gebied de pagina Kennisdisseminatie- en publicatiebeleid.

In de praktijk bestaat de mogelijkheid om Open Access te publiceren al een tijd, door de aansluiting van de HAN bij HBO Kennisbank, Narcis en Lectoren.nl. Medewerkers en studenten kunnen publicaties digitaal aanbieden aan de studiecentra. Die zorgen er dan voor dat ze op HBO Kennisbank worden geplaatst en daarmee wereldwijd gratis beschikbaar komen.

Kijk bij medewerkers en studenten voor nadere uitleg over Open Access publiceren.