Publiceren: Studenten

Voorwaarden en procedure

De voorwaarden voor het plaatsen van eenafstudeerverslag staan beschrevenin het opleidingsstatuut. Kort samengevat komt het op het volgende neer:

  • De opleiding bepaalt of een afstudeerverslag in aanmerking komt voor plaatsing in de HBO Kennisbank.
  • Alsde opleiding toestemming geeft voor plaatsing in de repository levert de student de scriptie digitaalaan, in een binnen de hogeschool gangbaar formaat (.doc, .pdf, etc.)via studiecentra@han.nl.
  • Bovendiengeeft de student onderstaand toestemmingsformulier,volledig ondertekenddoor zowel de student als de opdrachtgever of stagebiedende organisatie, af bij zijn/haar opleiding of bij het studiecentrum.