Kennisrotonde

De Kennisrotonde is een online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Onderwijsprofessionals zoals leraren, schoolleiders en –begeleiders, die snel kennis willen nemen van wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor hun onderwijspraktijk, kunnen met hun vraag bij ons terecht. De Kennisrotonde is een initiatief van het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad en de Onderwijscoöperatie. Het loket is ondergebracht bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Trefwoorden

Onderwijs en Opleiden, basisonderwijs, ILS Lerarenopleidingen, opleidingskunde

Taal

  • Nederlands

Type e-bron

  • Databank

Vakgebied

  • Onderwijs en Opleiden