Diensten

De missie van de studiecentra:

  • Studenten, docenten, onderzoekers toegang geven tot hoogwaardige vakinhoudelijke informatie, zowel fysiek als digitaal, voor studie en werk.
  • Studenten  fysieke en digitale leeromgevingen bieden waarin hun leeractiviteiten optimaal worden gefaciliteerd.
  • Studenten, docenten en lectoren vaardiger en kritischer maken bij het vinden, verwerken en publiceren van vakinhoudelijke informatie.
  • Docenten en onderzoekers vanuit onze specifieke informatie-expertise ondersteunen bij onderwijs en onderzoek.

Samengevat: professionele informatievoorziening en informatiebemiddeling

Dit betekent support op allerlei niveaus. Informatie hierover kun je vinden aan de linkerkant van deze pagina en bij Contact.