Gedrag en Maatschappij

Creatieve Therapie

A-Tjak, J., & Groot, F. de. (2008). Acceptance and Commitment Therapy: Een praktische inleiding voor hulpverleners. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Adriaansen, M., & Caris, J. (2011). Elementaire sociale vaardigheden (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek! Handleiding voor het kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Beek, B., & Schaub-de Jong, M. (2013). Intervisie leren: Een methode voor professionele ontwikkeling (2e druk). Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

Cimmermans, G., & Boomsluiter, J. (2007). Handboek dramatherapie: Theorie en methodiek.†
Nijmegen: Creatieve Therapie Opleiding, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Bekijk dit boek online

Deth, R. van. (2014). Psychotherapie: Van theorie tot praktijk (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Doomen, L. (2010). Consensus-based onderzoek bij dramatherapie met angststoornissen. Nijmegen:†Creatieve Therapie Opleiding, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Bekijk dit boek online

Eurelings-Bontekoe, E. H. M., Verheul, R., & Snellen, W. M. (Red.). (2009). Handboek persoonlijkheidspathologie (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Grit, R., Guit, R., & Sijde, N. van der. (2012). Competentiemanagement: Persoonlijk ontwikkelingsplan (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Groen, M. (2015). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Haeyen, S. (2007). Niet uitleven maar beleven: Beeldende therapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Korrelboom, K. (2011). COMET voor negatief zelfbeeld: Competitive memory training bij lage zelfwaardering en negatief zelfbeeld. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Molen, H. T. van der, Simon, E., & Lankveld, J. (Red.). (2015).†Klinische psychologie: TheorieŽn en psychopathologie (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Prins, P. J. M., & Braet, C. (Red.). (2014). Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Reijen, J. van, & Haans, T. (2008). Groepsdynamica in gedragstherapeutische en psychodynamische groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Schweizer, C., Bruyn, J. de, Haeyen, S., Henskens, B., Visser, H., & Rutten-Saris, M. (2009). Handboek beeldende therapie: Uit de verf. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Smeijsters, H. (Red.). (2006). Handboek muziektherapie:†Evidence based practice voor de behandeling van psychische stoornissen, problemen en beperkingen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit†boek online

Vane, S. (2012). Werken met drama†(6e druk). Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

†††††††††

††

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Adriaansen, M., & Caris, J. (2011). Elementaire sociale vaardigheden (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Brinkman, J. (2013). Voor de verandering: Een praktische inleiding in de agogische theorie (5e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Beek, B., & Schaub-de Jong, M. (2013). Intervisie leren: Een methode voor professionele ontwikkeling (2e druk). Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

Groen, M. (2015). Reflecteren:†De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Landelijk Opleidingsprofiel CMV. (2009). Alert en ondernemend 2.0: Opleidingsprofiel culturele en maatschappelijke vorming. Amsterdam: SWP.
Bekijk dit boek online

Verkooijen, L., Van Andel, J., & Hoogland, J. (2014). Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn: Naar actieve participatie van burgers. Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

††††††††

†††††††††

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Beemen, L. van. (met Ekelschot, M.). (2015). Ontwikkelingspsychologie (5e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Bunthof, A., & Visscher, Y. M. (2013). Mens en recht (8e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Fleischmann, K. (Eindred.).†(2010). Beroepscode voor de maatschappelijk werker. Utrecht: Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers.†
Bekijk dit boek online

Gerritsen, M. (2015). Basiswerk maatschappelijk werk en dienstverlening: Methodiek MWD (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Gerritsen, M., & Vlasman, I. (2013). Training gespreksvaardigheden voor social work. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Haster, D. (Red.). (2013). Basisboek integrale schuldhulpverlening (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Jagt, L. (2010). Onvrijwillige hulpverlening: Moet dat nou? (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Jagt, N., & Jagt, L. (2015). Taakgerichte hulpverlening in sociaal werk (4e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Jongman, H., & Groen, M. (2014). Maatschappelijk werk in uitvoering: OriŽntatie op beroep en werkveld (2e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dt boek online

Spanjer, M. (2004). De eenvoud van projectmatig werken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Veen, M. van der, & Goijarts, F. (2012). Motiverende gespreksvoering voor sociaalagogisch werk: Coachen bij gedragsverandering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Verkooijen, L., Andel, J. van, & Hoogland, J. (2014). Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn: Naar actieve participatie van burgers. Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

†††

††††††††††

Pedagogiek

Adriaansen, M., & Caris, J. (2011). Elementaire sociale vaardigheden (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Baarda, B. (2012). Creatief communiceren met kinderen : meer dan 20 voorbeelden hoe je op een speelse en kindvriendelijke manier kunt communiceren: Theorie en uitgewerkte voorbeelden. Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit materiaal online

Hoffman, E. (2009). Interculturele gespreksvoering: Theorie en praktijk van het TOPOI-model (2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Nieuwboer, C. (2015). In contact met ouders: Empowermentgericht adviseren bij opvoedvragen. Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Pijper, G. (2012). Drama voor de beroepspraktijk (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Schuur, G. (2014). Omgaan met agressie (8e herziene druk).†Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Veen, M. van der, & Goijarts, F. (2012). Motiverende gespreksvoering voor sociaalagogisch werk: Coachen bij gedragsverandering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Willemse, J. (2015). Anders kijken: Theorie en praktijk van de systeembenadering (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

††

††††

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Adriaansen, M., & Caris, J. (2011). Elementaire sociale vaardigheden (3e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Alblas, G., & Wijsman, E. (2013). Gedrag in organisaties (6e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Bakker, C., & Meertens, W. (2014). IKZ Integrale kwaliteitszorg en verbetermanagement (6e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Berg, C.†van den.†(2011). Werken in dialoog: De basis voor coaching en begeleiding. Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

Broek, J. van den, Koetsenruijter, W., Jong, J. de, & Smit, L. (2010). Beeldtaal: Perspectieven voor makers en gebruikers. Amsterdam: Boom.
Bekijk dit boek online

Budde, E. (2008). Wat woorden niet kunnen zeggen: Creatieve werkvormen en methodieken (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Bunthof, A., & Visscher, Y. M. (2013). Mens en recht (8e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Eemeren, F. van, & Snoeck Henkemans, F. (2011). Argumentatie: Inleiding in het identificeren van meningsverschillen en het analyseren, beoordelen en houden van betogen (4e herziene druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Giebels, E., & Euwema, M. (2010). Conflictmanagement: Analyse, diagnostiek en interventie (2e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Grit, R., Guit, R., & Sijde, N. van der. (2012). Competentiemanagement: Persoonlijk ontwikkelingsplan (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Hoffman, E. (2009). Interculturele gespreksvoering: Theorie en praktijk van het TOPOI-model (2e druk).†Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Horneman, S., & Nijhof, W. (2011). Methodiek sociaalpedagogische hulpverlening (2e volledig herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Jagt, L. (2010). Onvrijwillige hulpverlening: Moet dat nou? (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Kempen, P., & Keizer, J. (2011). Competent afstuderen en stagelopen: Een advieskundige benadering (4e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Pijper, G. (2012). Drama voor de beroepspraktijk (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Schermer, K., & Quint, P. (2008).†De organisatie als hulpmiddel (4e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.†
Bekijk dit boek online

Schreurs, H. (2011). Narratieve storytelling in de hulpverlening† Den Haag: Boom Lemma.†
Bekijk dit boek online

Vane, S. (2012). Werken met drama (6e druk). Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

Verhaar, J., & Rosman, C.†(2014). Managementvaardigheden voor projectleiders. Amsterdam: Boom.†
Bekijk dit boek online

Zoest, C. van den. (2010). Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties: Met succes overleven in een concurrerende markt (7e herziene druk). Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

†††

††† ††††††

Sociale Studies Deeltijd

Gerritsen, M. (2015). Basiswerk maatschappelijk werk en dienstverlening: Methodiek MWD (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Gerritsen, M., & Vlasman, I. (2013). Training gespreksvaardigheden voor social work. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Groen, R., Feijen, E., Hennevanger, P., & Meester, A. (2015). Samenwerken in projecten: De teamrollen van Belbin. Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit†boek online

Veen, M. van der, & Goijarts, F. (2012). Motiverende gespreksvoering voor sociaalagogisch werk: Coachen bij gedragsverandering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Weber, A., & Doelen, A. (2014). Organiseren & managen: Het 7S-model toegepast (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online†††††

Toegepaste psychologie

Baarda, B., Kalmijn, M., & Goede, M. de. (2015). Basisboek enquêteren: Handleiding voor het maken van een vragenlijst en het voorbereiden en afnemen van enquêtes (4e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Brinkman, J., & Oldenhuis, H. (2014). Beroep op onderzoek: Van doelgerichte onderzoeksopzet tot toepasbare conclusie (2e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Donders, W. (2011). Coachende gespreksvoering (2e druk). Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

Gramsbergen-Hoogland, Y. H., Deveer, M. A. J., & Leezenberg, M. G. (2016). Persoonlijke kwaliteit: Inzicht, oefening en ontwikkeling (4e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Groen, M. (2015). Reflecteren: De basis: Op weg naar bewust en bekwaam handelen (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Luteijn, F., & Barelds, D. (2013). Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg (3e herziene druk). Den Haag: Boom Lemma.
Bekijk dit boek online

Molen, H. T. van der, Simon, E., & Lankveld, J. (Red.). (2015).†Klinische psychologie: TheorieŽn en psychopathologie (3e druk). Groningen: Noordhoff.
Bekijk dit boek online

Schalken, F., Blankers, M., Donker, T., Gemert, M. van, Hoogenhuyze, C. van, Limper, M., . . . Wolters, W. (2013). Handboek online hulpverlening: Met internet Zorg en Welzijn verbeteren: Onderwijseditie (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Schaufeli, W., & Bakker, A. (Red.). De psychologie van arbeid en gezondheid (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
Bekijk dit boek online

Timmer, S. (2015). E-health in de praktijk:†De praktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online
††††††