Sport en Bewegen

ALO

Bijkerk, L., & Heide, W. (2010).
Haal het beste uit jezelf! : verhoog je persoonlijke effectiviteit : Dl. 1, Communiceren, samenwerken en professionaliseren.
Houten : Bohn Stafleu van Loghum
Bekijk dit boek online

Rapportage sport 2010 : Sport een leven lang. (2003).
Sociaal en Cultureel Planbureau.
ResearchBase
Bekijk dit materiaal online

Niet verplicht:

Bijl, C. C. (2010).
Dieetbehandelingsrichtlijnen.
Rotterdam : 2010 uitgevers
Bekijk dit materiaal online

Bewegingseducatie

Bijkerk, L., & Heide, W. (2010).
Haal het beste uit jezelf! : verhoog je persoonlijke effectiviteit : Dl. 1, Communiceren, samenwerken en professionaliseren.
Houten : Bohn Stafleu van Loghum
Bekijk dit boek online

Verhaar, J. (2014)
Projectmanagement : een professionele aanpak van evenementen.
Den Haag : Boom
Bekijk dit boek online

Niet verplicht:

Bijl, C. C. (2010).
Dieetbehandelingsrichtlijnen.
Rotterdam : 2010 uitgevers, 2010-.
Bekijk dit materiaal online

SGM

Bijkerk, L., & Heide, W. (2010).
Haal het beste uit jezelf! : verhoog je persoonlijke effectiviteit : Dl. 1, Communiceren, samenwerken en professionaliseren.
Houten : Bohn Stafleu van Loghum 2010.
Bekijk dit boek online

Kuiper, C. (2011).
Arbeid en gezondheid: Een handboek voor paramedici en arboprofessionals.
Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Bekijk dit boek online

Verhaar, J. (2014)
Projectmanagement : een professionele aanpak van evenementen.
Den Haag : Boom
Bekijk dit boek online

Verschuren, P., & Doorewaard, H. (2007).
Het ontwerpen van een onderzoek
Den Haag : LEMMA
Bekijk dit boek online

Niet verplicht:

Bijl, C. C. (2010).
Dieetbehandelingsrichtlijnen.
Rotterdam : 2010 uitgevers, 2010-.
Bekijk dit materiaal online