Lenen

Lenen

De collectie van de Studiecentra is beschikbaar voor alle studenten, medewerkers en onderzoekers van de HAN. Voor het lenen van materiaal dient de HANCard als lenerspas. Iedere lener mag maximaal tien items in zijn/haar bezit hebben.

De standaarduitleentermijn van boeken is vier weken, van audiovisueel materiaal één week. Ook zijn er materialen die alleen ter inzage beschikbaar gesteld worden of maar voor een enkele dag uitleenbaar zijn.

Lees hier het uitleenreglement van de Studiecentra HAN.

Lenen door RU-studenten en medewerkers

Studenten en medewerkers van de RU kunnen gratis lenen bij de Studiecentra HAN. De lener kan zich melden bij de balie op Kapittelweg 33 of 35.

Inschrijving is mogelijk als er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

• Bewijs van inschrijving RU is collegekaart + registratiekaart (of inloggen op Studielink) / medewerkerskaart
• Geldige legitimatie (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs)
• Geldige adreslegitimatie (inloggen met RU-account, of studielink, bankafschrift, loonstrookje, contract, verzekeringspapier)

Self-service stations

Sommige locaties beschikken over self-service stations.
Hier kun je materialen lenen, verlengen en retourneren.

Het is niet mogelijk om bij deze stations boetes te betalen of reserveringen op te halen.
Als dit het geval is, kun je je wenden tot de medewerker aan de balie.

Niet aanwezig? Aanvragen!

Het kan zijn dat een publicatie niet aanwezig is in de collectie van HAN Studiecentra. Als het wel in de collectie van een andere bibliotheek aanwezig is (nationaal of internationaal), kan het studiecentrum deze aanvragen, zodat het toch geleend kan worden. Voor artikelen die niet aanwezig zijn, kunnen kopieën aangevraagd worden.

Dit is echter niet geheel kosteloos:

Onderstaande tarieven zijn 1 juli 2009 ingegaan (wijzigingen onder voorbehoud).

Materiaal      Nederland      Binnen Europa      Buiten Europa
Boek / dvd   € 6,50   € 22,00   € 30,00
Kopie (1-10 pagina's)   € 6,50   € 15,00   € 23,00
Stuksprijs extra pagina   € 0,65   € 0,65   € 0,65
Spoed   € 13,00   -   -

De tarieven zijn vastgesteld door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Buiten de HAN

Lenen HAN studenten en medewerkers bij de Radboud universiteitsbibliotheek

Studenten en medewerkers van de HAN kunnen met hun eigen HANCard gratis lenen bij de RU bibliotheek Nijmegen. Jouw HANCard wordt bij de RU bibliotheek geactiveerd als lenerspas.
Zie hier wat je verder nodig hebt om te kunnen lenen.

Openbare Bibliotheek Arnhem

HAN-studenten kunnen gebruik maken van het jongerenabonnement (18-24 jaar) voor een lidmaatschap van de openbare bibliotheek te Arnhem. De kosten voor een basisabonnement zijn €16,50 per jaar en voor een compleet abonnement €38,-
Voor meer informatie over deze lidmaatschappen, ga naar de Bibliotheek Arnhem.
 

Overschrijding van de uitleentermijn

Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete geheven. Als de uitleentermijn is verstreken, wordt de lener hierop geattendeerd via een e-mailbericht.

Bij het verstrijken van de uitleentermijn gelden de volgende tarieven:

Dagen te laat       Boete
1-9 dagen   € 1,00
10-19 dagen   € 2,00
20-29 dagen   € 3,00
30+ dagen   € 3,00 + € 15,- (+ eventuele nieuwprijs)


Na twintig dagen of bij een totale boete van € 6,00 wordt de lener geblokkeerd. De lener kan dan pas weer materiaal lenen, als de boete is betaald en de geleende boeken zijn ingeleverd of vervangen.

Studenten die de boete niet meteen betalen, worden door ons hier binnen een paar maanden via een e-mail op geattendeerd. Indien de boete daarna niet binnen afzienbare tijd wordt betaald, wordt je lenersaccount tijdelijk geblokkeerd. Zodra de openstaande boete is voldaan, kan er weer geleend worden.

Na dertig dagen wordt een rekening ter vervanging van de geleende materialen verstuurd via PostNL, inclusief € 15,00 administratiekosten. Wanneer de geleende materialen daarna alsnog worden ingeleverd, komen de vervangingskosten te vervallen. Dan staan de administratiekosten en boetes nog wel open. Wordt de rekening niet binnen de gestelde termijn betaald, dan wordt een incassobureau verzocht om deze te innen.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

De lener is aansprakelijk voor de geleende publicaties. Bij verlies of beschadiging worden de vervanging of reparatiekosten aan de lener in rekening gebracht. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de kostprijs van de publicatie of de betreffende schade, vermeerderd met € 15,00 administratiekosten.