Uitleenreglement Ixperium

Leners

Studenten en medewerkers van de HAN kunnen op vertoon van hun HANCard kosteloos materialen lenen uit het iXperium via de uitleenbalie van het studiecentrum Educatie Nijmegen.
Mediamentoren uit het onderwijs die niet beschikken over een HANCard kunnen met toestemming van de coördinator van het iXperium kosteloos materialen lenen uit het iXperium via de uitleenbalie van het studiecentrum Educatie Nijmegen, na inschrijving in het uitleensysteem van de HAN Studiecentra.
 

Lenen

Voor het lenen van iXperium-materialen gelden de volgende regels:

Aantal materialen
Het aantal te lenen materialen is mede afhankelijk van het aantal items dat logischerwijs nodig is voor het uitvoeren van een taak. (b.v. laders, losse onderdelen, extra aanvullingen)
Er kunnen maximaal 5 iPads tegelijk worden geleend.

Uitleentermijn
De uitleentermijn van de materialen bedraagt maximaal 3 werkdagen. Het is mogelijk om voor een langere termijn materialen te lenen in overleg met de coördinator van het iXperium.
Verlengen van de uitleentermijn kan alleen in overleg met medewerkers van het studiecentrum. Materialen kunnen uitsluitend aan de uitleenbalie van het studiecentrum worden verlengd.
Materialen voorzien van een rode sticker worden niet uitgeleend. Slechts met toestemming van de coördinator kan hiervan afgeweken worden. Verlengen van materiaal met rode stip kan alleen in overleg met de coördinator.

Lenen en terugbrengen van materialen
Het lenen en terugbrengen van materialen kan uitsluitend aan de balie van Studiecentrum Educatie Nijmegen.

Reserveren van materialen
De materialen van het iXperium kunnen kosteloos worden gereserveerd.

Overschrijding uitleentermijn
Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete geheven. Na 3 aanmaningen of als de boete hoger is dan 6 euro wordt de lener geblokkeerd. De lener kan pas weer lenen, als hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan, namelijk het geleende retourneren en het betalen van de boete.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding
De lener is aansprakelijk voor de geleende materialen. Bij verlies of beschadiging worden de kosten voor vervanging aan de lener in rekening gebracht. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de kostprijs van de materialen, vermeerderd met administratiekosten.

Lenersgegevens
De lener gaat akkoord met het opnemen van de lenersgegevens in het uitleensysteem van de HAN Studiecentra. Deze gegevens worden opgeslagen tot het einde van het lopende schooljaar.

Verwijderen van persoonlijke gegevens
De lener is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke gegevens van de materialen.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de coördinator van het iXperium een beslissing.
 

Terug naar het uitleenreglement