Missie

De missie van de Studiecentra (waar staan we voor)

Wij zijn de afdeling van de HAN, waar onderwijs en onderzoek -in een inspirerende fysieke en
digitale studie- en leeromgeving- kan rekenen op advies, training en ondersteuning bij het zoeken, vinden, verwerken en publiceren van vakinhoudelijke informatie.

De visie van de Studiecentra (waar gaan we voor)

Gelet op de kwaliteitsambities van de HAN leveren de Studiecentra in partnerschap met onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk diensten en producten die optimaal aansluiten bij de behoeften van onderzoekers, docenten en studenten.
Wij zijn een podium voor kennisdeling en kennisontwikkeling en fungeren als trendwatcher voor de nieuwste ontwikkelingen op gebied van informatievoorziening en informatiebemiddeling.

Wij zorgen voor:
- een adequate, actuele vakinhoudelijke collectie met specifiek aandacht voor de groei van het digitale aanbod;
- een geïntegreerde fysieke en digitale studieomgeving, tevens een ontmoetingsplaats voor onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk;
- een actueel aanbod van trainingen ten behoeve van, begeleiding bij informatie- en
onderzoekvaardigheden
- interactieve dienstverlening t.b.v. een digitale bibliotheek;
- opslag en zichtbaarheid van HAN-publicaties in de HAN-repository en zijn partner bij de realisatie van open access binnen de hogeschool.