E-learning

Onder E-learning verstaan we digitaleondersteuning bijhet goed vinden en verwerken van informatie.

Zie de uitleg bij Onderwerpen en Vakgebieden in het menu hiernaast.

Uitleg over fysieke lessen en andere hulp is te vinden onder Cursusaanbod.