Google Scholar

Google Scholar (https://scholar.google.nl) is een zoekmachine waarmee je wetenschappelijke artikelen kunt vinden. Hoe je deze zoekmachine goed aanstuurt en met welke mogelijkheden en instellingen je je zoekresultaten kunt aanscherpen, leer je via de kennisclip.

Duur: 3:34 minuten