Backup & Restore

Met name voor intensieve gebruikers van RefWorks is het verstandig om eens in de zoveel tijd een backup te maken.

Zie daarvoor:Backing Up and Restoring Your References

Belangrijk:
Bij Restore wordt de inhoud vanhet account volledig overschreven. Mocht dit niet de bedoeling zijn dan is het altijd mogelijk om een nieuw account aan te maken en de inhoud van de backup daar in te zetten.

Ook belangrijk: Een backup maken kan problemen opleveren als grote hoeveelheden (= honderden) attachments aan de referentieszijn toegevoegd.In dat gevalis het aan te raden om meerdere RefWorks-accounts aan te maken.