Vakgebieden

De studiecentra bieden naast de ondersteuning van de vakgebiedoverstijgende onderwerpen ook ondersteuning die alleen relevant is voor de studenten en medewerkers binnen specifieke vakgebieden.
Zie onderstaand overzicht van deze vakgebieden: