Instructies

Instructies van ongeveer een lesuur (30-45 minuten) over een onderdeel van informatievaardigheden worden binnen een inhoudelijk vak verzorgd.

Voor wie: studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers
Waarover: databankinstructie, citeren en bronvermelding met APA, etc..