Instructies / workshops

Soms wil je de diepte in op een heel specifiek onderwerp. Jij wilt maatwerk op het juiste moment! Je wilt bijvoorbeeld weten hoe een specifieke databank werkt, of meerdere databanken. Of je wilt extra aandacht voor citeren en bronvermelding volgens APA. 

Wat kun je verwachten?   

Instructies en de meer praktische workshops worden nauw afgestemd en gericht op jouw opleiding of vraag. Ze bevatten een specifiek onderdeel van informatievaardigheden en sluiten aan bij een opdracht/les die jij volgt of geeft. Instructies kunnen in de vorm van workshops georganiseerd worden.

Voor wie?   

Studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers

Extra info en contact    

Neem contact op met de informatiespecialist van jouw opleiding voor meer informatie en het maken van afspraken.