Google Scholar

Google Scholar (https://scholar.google.nl) is een zoekmachine waarmee je wetenschappelijke artikelen kunt vinden. In onderstaande kennisclip, libguide en quickcard wordt uitgelegd hoe je Google Scholar goed doorzoekt en met welke mogelijkheden en instellingen je je zoekresultaten kunt aanscherpen

Kennisclip

Duur: 3:43 minuten

LibGuide

LibGuides worden gemaakt door de informatiespecialisten van de HAN Studiecentra en kunnen altijd en overal geraadpleegd worden. Ze bevatten heldere overzichten en bondige informatie over het zoeken en vinden van literatuur. LibGuides zijn er ter ontsteuning van studenten, docenten en onderzoekers.

Voor de LibGuide over Google Scholar:  http://libguides.studiecentra.han.nl/google/googlescholar