Gezondheid

Algemeen

Voor een overzicht van de LibGuides over het vinden en verwerken van informatie binnen het vakgebied Gezondheid, zie deze overzichtspagina:
http://libguides.studiecentra.han.nl/gezondheid

HANQuest

Voor een geavanceerde zoekactie binnen HANQuest die zich beperkt tot het vakgebied Gezondheid zie: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&authtype=ip,guest&custid=ns002184&setup=1&groupid=main&profile=eds_gezond

E-books

Via http://libguides.studiecentra.han.nl/e-books/gezondheid  zijn overzichten te vinden van de belangrijkste titels voor de opleidingen binnen het vakgebied Gezondheid die de studiecentra van de HAN digitaal aanbieden.

Deze belangrijkste titels staan op de lijsten met verplichte of aanbevolen leermiddelen van Studystore.