Onderwijs en Opleiden

Algemeen

Voor een overzicht van de LibGuides over het vinden en verwerken van informatie binnen het vakgebied Onderwijs en Opleiden, zie deze overzichtspagina:
http://libguides.studiecentra.han.nl/onderwijs_en_opleiden

HANQuest

Voor een geavanceerde zoekactie binnen HANQuest die zich beperkt tot het vakgebied Onderwijs en Opleiden zie: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&authtype=ip,guest&custid=ns002184&setup=1&groupid=main&profile=eds_onderwijs

E-books

Via http://libguides.studiecentra.han.nl/e-books/onderwijsenopleiden zijn overzichten te vinden van de belangrijkste titels voor de opleidingen binnen het vakgebied Onderwijs en Opleiden die de studiecentra van de HAN digitaal aanbieden.

Deze belangrijkste titels staan op de lijsten met verplichte of aanbevolen leermiddelen van Studystore.